Lederutvikling

Ledergrupper i oppvekstsektoren skal løse mange oppgaver i komplekse organisasjoner, og medlemmene i ledergruppene utfører oppgavene sine under mer eller mindre konstant tidspress gjennom en jevn strøm av hendelsesstyrte saker, driftsoppgaver, pågående prosjekter, resultatoppfølging og rapportering for å nevne noe. I tillegg skal ledergruppene drive fram og lede organisasjonenes utviklings- og endringsarbeid. Mange ledergrupper opplever mangel på tid og at de løpende drifts- og koordineringsoppgavene fortrenger tid og oppmerksomhet for utviklingsarbeidet. 

Er du leder i oppvekstsektoren og kjenner deg igjen i beskrivelsen over? Stiftelsen IMTEC tilbyr både individuell lederstøtte og ledergruppeutvikling. 

 

Ledergruppeutvikling
Ønsker du støtte til ledergruppeutvikling? IMTEC tar oppdrag over hele landet.