Internasjonalt samarbeid

Partnerskap i Marokko

Partnerskap i Marokko

We are happy to announce a partnership agreement between the Moroccan Center for Civic Education (MCCE), The IMTEC foundation and LearnLab. The goal of this partnership is to collaborate for giving innovative learning technology to learners in Morocco.
Atlantic Rim Collaboratory (ARC)

Atlantic Rim Collaboratory (ARC)

Atlantic Rim Collaboratory (ARC) er en global utdanningsbevegelse som fremmer rettferdighet, inkludering, demokrati, bærekraft og menneskerettigheter. ARC fremmer forbedring, innovasjon og inkludering i skoler og større samfunn. Stiftelsen IMTEC deltar i samarbeidet i ARC.
ICSEI

ICSEI

Stiftelsen IMTEC deltar i International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI). ICSEI er et globalt fellesskap som samarbeider for økt kvalitet og rettferdighet i utdanning, relatert til utdannings- og skoleeffektivitet og forbedring.