Om Stiftelsen IMTEC

Stiftelsen IMTEC gir faglig bistand til utviklings- og omstillingsprosjekter. Vi evaluerer konkrete utviklingsprosjekter og virksomheter som driver omstilling og endringsarbeid. Vi bistår nettverk mellom institusjoner og virksomheter som ønsker faglig fellesskap rundt utviklingsarbeid. I tillegg driver vi lederstøtte, ledergruppeutvikling og lederutviklingsprogrammer. 

IMTEC arbeider prosessorientert med det mål å styrke den interne endringskapasiteten hos dem vi samarbeider med. Vi yter faglig assistanse gjennom veiledning, coaching, rådgivning, opplæring, evalueringer og utredninger. Som stiftelse ønsker IMTEC å bidra til den generelle kunnskapsutviklingen innenfor vårt fagfelt gjennom publikasjoner, nettverk og konferanser.

Målet for nettverksarbeidet kan være felles læring, ideutveksling og kritiske tilbakemeldinger på praksis. For å få til gode møter må det lages egnede arenaer som kan skapes lokalt, der man dyrker nærhet, egenart og felles behov. Det kan også være arenaer for internasjonale møter der man utnytter ulikheter og kontraster for å stimulere vekst og utvikling hos de som deltar.


Styret

Styret

Stiftelsen IMTEC har et eget styre som har ansvaret for at stiftelsen forvaltes på en god måte. Styret i IMTEC består av seks styremedlemmer og ansattrepresentanter.
Publikasjoner

Publikasjoner

Vi er stolte av å ha kolleger som bidrar til utvikling og formidling av kunnskap. Her finner du noen av bøkene de har utgitt eller oversatt.
Historie

Historie

Det som i dag er Stiftelsen IMTEC startet som et ledertreningsprosjekt i OECD på 1970-tallet. Utgangspunktet var lederutvikling i skolesektoren. Derav navnet IMTEC – International Management Training towards Educational Change.
Presse

Presse

Les om IMTEC i presseoppslag.