Prosjekter til inspirasjon

Her kan du lese mer om noen av oppdragene IMTEC har levert eller er aktivt inne i nå.


Tverrfaglig samhandling
IMTEC har sammenfattet en oversikt over nasjonale styringsdokumenter som omhandler tverrfaglig samhandling i oppvekstsektoren.
LED Son
Ledergruppa ved Son skole videreutvikler seg som ledere og ledergruppe gjennom LED SKOLE.
LED Lindesnes
Lederutvikling for hele oppveksstektoren i Lindesnes kommune
LED Drammen
Samarbeid mellom Drammen kommune og Stiftelsen IMTEC om LED SKOLE - lederutviklingsprogram for skoleledere i Drammen.
Styrerutdanningen, kull 11
Vi ønsker 60 studenter velkommen til Den nasjonale styrerutdanningen ved OsloMet. I studiet samarbeider Stiftelsen IMTEC med OsloMet og Høgskolen i Innlandet. IMTEC´s rolle er å holde foredrag, være prosessveiledere og veiledere, både lederveiledning og skriftlig veiledning på arbeidskrav.
PILU OPPVEKST
PILU OPPVEKST gir deg tilgang til direkte dialog og sparring med forskerne om egen lederpraksis og om kommunens/ barnehagens/skolens utfordringer og satsinger. Du arbeider praktisk og kreativt for å oppnå dyp læring og ny forståelse av egen praksis. lærende metodikk på egen arbeidsplass.
Nettverk Nordmøre
Et nettverk for samarbeid og utvikling av oppvekstsektoren i kommunene på Nordmøre. Visjonen er å bidra til at barn og unge som skaper og lever meningsfylte liv. "Sammen skaper vi fremtiden på Nordmøre".
LED SKOLE
Innenfor rammeverket LED skole tilbyr IMTEC lederutviklingsprogram, hvor målet er å gi støtte og ressurser til kommuner, fylkeskommuner og skoler gjennom anbefalte temaer og metoder, evalueringsverktøy og strukturell støtte og pedagogiske verktøy.