Prosjekter til inspirasjon

Her kan du lese mer om noen av oppdragene IMTEC har levert eller er aktivt inne i nå.


LED Lindesnes
Lederutvikling for hele oppveksstektoren i Lindesnes kommune
PILU OPPVEKST
PILU OPPVEKST gir deg tilgang til direkte dialog og sparring med forskerne om egen lederpraksis og om kommunens/ barnehagens/skolens utfordringer og satsinger. Du arbeider praktisk og kreativt for å oppnå dyp læring og ny forståelse av egen praksis. lærende metodikk på egen arbeidsplass.
Nettverk Nordmøre
Et nettverk for samarbeid og utvikling av oppvekstsektoren i kommunene på Nordmøre. Visjonen er å bidra til at barn og unge som skaper og lever meningsfylte liv. "Sammen skaper vi fremtiden på Nordmøre".
LED SKOLE Drammen
Samarbeid mellom Drammen kommune og Stiftelsen IMTEC v/ fagansvarlig Ragnhild Skodje i perioden mai 2020 til februar 2022 om LED skole, lederutviklingsprogram for skoleledere i Drammen.