ANSATTE

IMTEC har seniorrådgivere med erfaring fra ledelse og organisasjon i kommunal oppvekstsektor. Les mer om våre rådgivere og hva de jobber med.  


Tore Skandsen - Direktør

Tore Skandsen - Direktør

Utdannet som lærer med en rekke tilleggsutdannelser, blant annet MPA (Master of Public Management). Har arbeidet som lærer i 9 år i diverse skoleslag, i 4 år som 1. konsulent på Statens Utdanningskontor i Hedmark og 1 1/2 år ved Høgskolen i Hedmark som leder for eksternfinansiert virksomhet. Har vært tilknyttet IMTEC siden 1999.

Hovedoppgaver i IMTEC: Internasjonale prosjekter og nettverksarbeid samt skoleutvikling, evalueringer og kvalitetsutvikling.

Mobil: +47 970 27 262
E-post: tore@imtec.no

Vigdis Nordahl Hansen - Seniorrådgiver

Vigdis Nordahl Hansen - Seniorrådgiver

Vigdis er Cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra UIO, BA i psykologi fra USA, førskolelærerutdanning fra HiS samt tilleggsutdannelse innen Human Resource Management fra BI. Har jobbet som førskolelærer og styrer i Oslo kommune, morsmålslærer på Concordia college, som HR-sjef i databransjen og som seniorkonsulent i HR Norge. Har de siste 10 årene jobbet som selvstendig konsulent innen lederutvikling.

Hovedoppgaver i IMTEC: Kvalitets og lederutvikling i hele oppvekstsektoren, barnehagebasert kompetanseutvikling, coaching og prosessleder i Styrerutdanningen og PULS-15 samt coach i Rektorutdanningen i samarbeid med OsloMet.

Mobil: + 47 911 000 26
E-post: vigdis@imtec.no

Vigdis Vikne - Seniorrådgiver

Vigdis Vikne - Seniorrådgiver

Vigdis har over 30 års erfaring fra ulike roller i skolesystemet, og jobber med organisasjonsutvikling i kommuner i hele landet. Hennes arbeidserfaring strekker seg fra oppdrag for barneverntjenesten, fastverge hos Statsforvalteren, lærer, spesialpedagog, skoleleder, sakkyndig rådgiver i pedagogisk psykologisk tjeneste, samt ekstern skolevurderer. I tillegg har Vigdis hatt flere oppdrag som nasjonal veileder for Utdanningsdirektoratet. I oppdrag for Utdanningsdirektoratet har Vigdis hatt ansvar for å gi støtte i ledelse av og prosess for utviklingsarbeid, og støtte skoleeierne slik at organisasjonen blir bedre rustet til å gjennomføre systemisk kvalitetsutviklingsarbeid. Vigdis er spesielt opptatt av kvalitetsutvikling, hvordan man får ulike profesjoner og nivåer i en organisasjon til å spille på lag i et helhetlig systemisk perspektiv. Hun har en solid pedagogisk utdanning: 4-årig allmennlærerutdanning, 2. avdeling i spesialpedagogikk (sosiale og emosjonelle vansker) samt Master i organisasjon og ledelse. 

Hovedoppgaver i IMTEC: Bistår skoleeier og skoler/barnehager i deres pedagogiske eller organisatoriske utviklingsarbeid rettet mot læring, ledelse og organisasjonsutvikling, herunder tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Prosessveileder i Styrerutdanningen og PULS15 i samarbeid med OsloMet.

Mobil: +47 990 25 354
E-post: vikne@imtec.no

Lise Merete Austvik - Seniorrådgiver

Lise Merete Austvik - Seniorrådgiver

Lise Merete har en master i utdanningsledelse fra UiO og allmennlærerutdanning fra HiO. Lise Merete har lang veileder- og skoleledererfaring, sist som rektor på ungdomstrinnet. Hun har i særlig grad jobbet med læring, ledelse, organisasjons- og strategiutvikling i barnehager, skoler og på eiernivå. Lise Merete var utviklingsveileder i Akershus under den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Hun har bred erfaring med lederutvikling og nettverkslæring for ledere i oppvekstsektoren.  

Hovedoppgaver i IMTEC: Veiledning innenfor alle relevante områder for kvalitetsutvikling og strategisk planlegging i oppvekstsektoren. Individuell lederstøtte, støtte til utvikling for ledergrupper og LED skole. Planlegging og gjennomføring av lærende ledernettverk, fagsamlinger, workshops, konferanser og studieturer. Prosessveileder i Styrerutdanningen i samarbeid med OsloMet.

Mobil: +47 47 35 99 70
E-post: lisemerete@imtec.no

Knut Stranden - Seniorrådgiver

Knut Stranden - Seniorrådgiver

Knut kom til IMTEC i 1984 som en del av et team som evaluerte den første nasjonale satsningen på IKT i grunnskole og videregående skole. Knut ble i IMTEC i 30 år, hvorav 14 år som direktør og seks år som styreleder. Knut er cand. polit. med hovedfag i sosialpedagogikk fra Universitet i Oslo. Hovedoppgaven var en casestudie om et utvalg barnevernsbarn. Knut har arbeidet som lærer og spesialpedagog i grunnskolen, miljøarbeider i barnevernsinstitusjon, lærer i psykiatrisk behandlingsinstitusjon og som PP-rådgiver. Fra 2014 har Knut arbeidet på engasjement som konsulent for IMTEC.

Hovedoppgaver i IMTEC: Knut arbeider i særlig grad med ulike former for faglig bistand til forsøks- og utviklingsarbeid. Det kan handle om opplæring, prosessveiledning og formativ evaluering. De siste 25 årene har utviklingsarbeidet hatt fokus på partssamarbeid basert på kommunalt 3-partssamarbeid.

Mobil: +47 91125047
E-post: knut@imtec.org

Ragnhild Skodje - Seniorrådgiver

Ragnhild Skodje - Seniorrådgiver

Ragnhild har master i ledelse (Master of Management) fra BI og skoleledelse fra UIO. Ragnhilds masteroppgave handlet om samtaleteknikker, coaching og målrettet veiledning. Hun er sertifisert businesscoach og helsecoach fra Nocna. Hun har allmennlærerutdanning med fordypning i norsk, drama/teater og musikk. Ragnhild har bred og variert erfaring fra ulike roller; lærer i grunnskole og videregående skole, pedagogisk konsulent og rekrutteringskonsulent. Hun har arbeidet med skoleledelse i 17 år hvor av syv år som rektor. Ragnhild har arbeidet som kommunalsjef for kultur og byutvikling med stor vekt på forberedelser til kommunesammenslåing. Hun har lang erfaring med leder- og organisasjonsutvikling som konsulent.

Hovedoppgaver i IMTEC: Lederutvikling av ledere og ledergrupper, LED skole/ LED kultur og Coaching. Teamutvikling og skoleutvikling, studieturer og konferanser, nasjonal og internasjonal kvalitetsutvikling i utdanningssektoren.

Mobil: +47 979 81 510
Epost: ragnhild@imtec.no

Vibeke Mostad - Seniorrådgiver

Vibeke Mostad - Seniorrådgiver

Vibeke er utdannet høgskolelektor med hovedfag i kunstfag. Hun har erfaring som foreleser og sensor ved studier kommunikasjon, kompetanseutvikling og ledelse. Konsulent ved utforming av oppgaver og avhandlinger til eksamen på høyere nivå. Tidligere praksis fra lærerutdanning, aksjonsforskning og utviklingsarbeid i barnehager, SFO og skoler. Studier av renessansekunst i Toscana og barns kunst ved Pompidousenteret i Paris.

Hovedoppgaver i IMTEC: Kompetanseløftet i barnehager, SFO og skoler samt coaching.

Mobil: + 47 415 45 730
E-post: vibeke@imtec.no

Elmer V. F. Lindström Kaurin

Elmer V. F. Lindström Kaurin

Har bachelor i samfunnsøkonomi fra universitetet i Bergen. Ved siden av studier jobbet Elmer deltid som vikar på flere ulike skoler i bergensområdet. Etter endte studier våren 2023 startet han i IMTEC. Hovedoppgaver i IMTEC: Ansvar for ulike administrative oppgaver for IMTEC. Dette innebærer økonomi og regnskaps oppgaver, kontor administrasjon og møtebooking. Mobil: +47 473 31 600 E-post: elmer@imtec.no