Ansatte

IMTEC har seniorrådgivere med erfaring fra ledelse og organisasjon i kommunal oppvekstsektor. Les mer om våre rådgivere og hva de jobber med.  

Tore Skandsen - Direktør

Tore Skandsen - Direktør

Utdannet som lærer med en rekke tilleggsutdannelser, blant annet MPA (Master of Public Management). Har arbeidet som lærer i 9 år i diverse skoleslag, i 4 år som 1. konsulent på Statens Utdanningskontor i Hedmark og 1 1/2 år ved Høgskolen i Hedmark som leder for eksternfinansiert virksomhet. Har vært tilknyttet IMTEC siden 1999.

Hovedoppgaver i IMTEC: Internasjonale prosjekter og nettverksarbeid samt skoleutvikling, evalueringer og kvalitetsutvikling.

Mobil: +47 970 27 262
E-post: tore@imtec.no

Vigdis Nordahl Hansen - Seniorrådgiver

Vigdis Nordahl Hansen - Seniorrådgiver

Vigdis er Cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra UIO, BA i psykologi fra USA, førskolelærerutdanning fra HiS samt tilleggsutdannelse innen Human Resource Management fra BI. Har jobbet som førskolelærer og styrer i Oslo kommune, morsmålslærer på Concordia college, som HR-sjef i databransjen og som seniorkonsulent i HR Norge. Har de siste 10 årene jobbet som selvstendig konsulent innen lederutvikling.

Hovedoppgaver i IMTEC: Kvalitets og lederutvikling i hele oppvekstsektoren, barnehagebasert kompetanseutvikling, coaching og i samarbeider med OsloMet er prosessleder i Styrerutdanningen og PULS-15 samt coach i Rektorutdanningen

Mobil: + 47 911 000 26
E-post: vigdis@imtec.no

Ragnhild Skodje - Seniorrådgiver

Ragnhild Skodje - Seniorrådgiver

Master i ledelse (Master of Management) fra BI og skoleledelse fra UIO. Skrev hovedoppgave om samtaleteknikker, coaching og målrettet veiledning. Sertifisert Businesscoach og helsecoach fra Nocna. Allmennlærerutdanning med fordypning i norsk, drama/teater og musikk. Bred og variert erfaring fra ulike roller; lærer i grunnskole og videregående skole, pedagogisk konsulent og rekrutteringskonsulent. Har arbeidet med skoleledelse i 17 år hvor av syv år som rektor. Siste året har hun arbeidet som kommunalsjef for kultur og byutvikling med stor vekt på forberedelser til kommunesammenslåing. Har erfaring med leder- og organisasjonsutvikling som konsulent.

Hovedoppgaver i IMTEC: Lederutvikling av ledere og ledergrupper, LED skole/ LED kultur og Coaching. Teamutvikling og skoleutvikling, studieturer og konferanser, nasjonal og internasjonal kvalitetsutvikling i utdanningssektoren.

Mobil: +47 979 81 510
Epost: ragnhild@imtec.no

Vigdis Vikne - Seniorrådgiver

Vigdis Vikne - Seniorrådgiver

Vigdis har over 30 års erfaring fra ulike roller i skolesystemet, og jobber med organisasjonsutvikling i kommuner i hele landet. Hennes arbeidserfaring strekker seg fra oppdrag for barneverntjenesten, fastverge hos Statsforvalteren, lærer, spesialpedagog, skoleleder, sakkyndig rådgiver i pedagogisk psykologisk tjeneste, samt ekstern skolevurderer. I tillegg har Vigdis hatt flere oppdrag som nasjonal veileder for Utdanningsdirektoratet. I oppdrag for Utdanningsdirektoratet har Vigdis hatt ansvar for å gi støtte i ledelse av og prosess for utviklingsarbeid, og støtte skoleeierne slik at organisasjonen blir bedre rustet til å gjennomføre systemisk kvalitetsutviklingsarbeid. Vigdis er spesielt opptatt av kvalitetsutvikling, hvordan man får ulike profesjoner og nivåer i en organisasjon til å spille på lag i et helhetlig systemisk perspektiv. Hun har en solid pedagogisk utdanning: 4-årig allmennlærerutdanning, 2. avdeling i spesialpedagogikk (sosiale og emosjonelle vansker) samt Master i organisasjon og ledelse. 

Hovedoppgaver i IMTEC: Bistår skoleeier og skoler/barnehager i deres pedagogiske eller organisatoriske utviklingsarbeid rettet mot læring, ledelse og organisasjonsutvikling, herunder tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 

Mobil: +47 990 25 354
E-post: vikne@imtec.no

Lise Merete Austvik - Seniorrådgiver

Lise Merete Austvik - Seniorrådgiver

Master i utdanningsledelse fra UiO. Lise Merete har lang veileder- og skoleledererfaring, sist som rektor på ungdomstrinnet. Hun har i særlig grad jobbet med læring, ledelse, organisasjons- og strategiutvikling i barnehager, skoler og på eiernivå. Lise Merete var utviklingsveileder i Akershus under den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Hun har bred erfaring med lederutvikling og nettverkslæring for ledere i oppvekstsektoren.  

Hovedoppgaver i IMTEC: Veiledning innenfor alle relevante områder for kvalitetsutvikling og strategisk planlegging i oppvekstsektoren. Individuell lederstøtte, støtte til utvikling for ledergrupper og LED skole. Planlegging og gjennomføring av lærende ledernettverk, fagsamlinger, workshops, konferanser og studieturer. 

Mobil: +47 47 35 99 70
E-post: lisemerete@imtec.no

Vibeke Mostad - Seniorrådgiver

Vibeke Mostad - Seniorrådgiver

Høgskolelektor med hovedfag i kunstfag. Foreleser og sensor ved studier kommunikasjon, kompetanseutvikling og ledelse. Konsulent ved utforming av oppgaver og avhandlinger til eksamen på høyere nivå. Tidligere praksis fra lærerutdanning, aksjonsforskning og utviklingsarbeid i barnehager, SFO og skoler. Studier av renessansekunst i Toscana og barns kunst ved Pompidousenteret i Paris.

Hovedoppgaver i IMTEC: Kompetanseløftet i barnehager, SFO og skoler samt coaching.

Mobil: + 47 415 45 730
E-post: vibeke@imtec.no

Tone Guldahl - Seniorradgiver

Tone Guldahl - Seniorradgiver

Realfagslektor fra NLH med videreutdanning i medier og kommunikasjon (UiO), markedsføring, personal- og organisasjonsutvikling (BI). Dr.scient.grad i pedagogikk med vekt på ledelse, kommunikasjon og samarbeid. Master practitioner i NLP. Har arbeidet som førsteamanuensis i pedagogikk, lærer og leder i videregående skole og som pedagogisk veileder i grunnskolen.

Hovedoppgaver i IMTEC: Skoleutvikling og tilpasset opplæring med blant annet porteføljemetodikk, læringsstrategier, læringsstiler, metalæring og vurdering.

Mobil: + 47 416 70 843
E-post: tone@imtec.no