Ledergruppeutvikling

Ønsker du støtte til ledergruppeutvikling? IMTEC tar oppdrag over hele landet.


Stiftelsen IMTEC tilbyr støtte til ledergruppeutvikling. Vårt arbeid tar utgangspunkt ledergruppene som «navet» i profesjonelle lærende fellesskap. Ledergruppene må ha kraft til å drive kjeden av prosesser som bringer virksomheten framover i ønsketretning. Dette innebærer å styrke den enkelte leder og ledergruppes kompetanser. 
 

Kartlegging av ledergruppens behov

Ledergruppeutviklingen starter med å kartlegge gruppens behov. Tre kjernespørsmål for å utvikle ledergruppen er: Hvilken merverdi ønsker ledergruppen vår å skape? Hvordan vil vi samarbeide? Hva må vi gjøre mer av, mindre av eller annerledes? Nedenfor finner du et eksempel på en utviklingsprosess i ledergruppen.


Slik jobber vi i IMTEC

IMTEC tar oppdrag over hele landet. Ledergruppeutviklingen gjennomføres som regel i din virksomhet. Vi kommer gjerne til deg. Alternativt kan vi gjennomføre utviklingsprosessen i nærheten av arbeidsplassen din.

Alle konsulentene i IMTEC har ledererfaring fra ulike deler av oppvekstsektoren og jobber i dag med lederutvikling i hele den pedagogiske verdikjeden.Vi støtter oss blant annet til forskningen til Bang og Midelfart «Effektive ledergrupper» (2019) og Slinning «Ledergruppen. Fra meg og mitt til vil og vårt» (2017).
 

Finansiering

Det finnes ulike støtteordninger som gjør det mulig for ledergrupper i barnehager, skoler og andre virksomheter i oppvekstsektoren å få lederstøtte. OU-midler fra KS kan dekke inntil 70% av arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

Les mer:  OU-midlene - orientering og retningslinjer - KS

 


Har du spørsmål?

Ta kontakt med Lise Merete Austvik
lisemerete@imtec.no eller +47 473 599 70