Våre tjenester

Organisasjonsutvikling
IMTEC har solid erfaring med organisasjonsutvikling og utviklingsprogrammer. Vi skreddersyr program som møter den enkelte organisasjons behov.
Ledergruppeutvikling
IMTEC gir støtte til ledergruppeutvikling og tar oppdrag over hele landet. Vårt arbeid tar utgangspunkt ledergruppene som «navet» i profesjonelle lærende fellesskap.
Individuell lederstøtte
IMTEC tilbyr individuell lederstøtte og tar oppdrag over hele landet. Lederstøtten tar utgangspunkt i den enkelte leders behov.
Studier
IMTEC og OsloMet samarbeider om Nasjonal Styrerutdanning, Rektorutdanning og studiet PULS 15. Les mer om studiene her.
Seminarer og konferanser
IMTEC arrangerer konferanser, seminarer og fagdager for ansatte i oppvekstsektoren på kommunalt og nasjonalt nivå. Vi bistår dere gjerne!
Studieturer
IMTEC kan organisere studieturer og være ansvarlig for det faglige innholdet. Vi har gode internasjonale kontakter på alle nivå i utdanningssystemet.
DAB Digital Arena Barnehage
Digital Arena Barnehage, er en møteplass for presentasjon av teknologiske verktøy, ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid.
På tilliten løs!
Ønsker du som leder å bygge tillit? De fleste ledere har behov for å etablere, styrke, gjenopprette eller vedlikeholde tillit gjennom samtaler og dialoger. «På tilliten løs!» er et verktøy som har som mål å styrke og videreutvikle ledere og ansattes tillitsbyggende dialogferdigheter i møtet med kommunens innbyggere.