Våre tjenester

Organisasjons- og lederutvikling
IMTEC tilbyr støtte til organisasjons- og lederutvikling. Vi gjennomfører lederveiledning for å styrke ledere/ledergrupper i å drive utvikling i egen organisasjon.
Studier
IMTEC og OsloMet samarbeider om nasjonal styrerutdanning, rektorutdanning og studiet PULS 15. Les mer om studiene her.
Internasjonalt samarbeid
IMTEC har interessante internasjonale kontakter både i forsknings- og praksisfeltet. Vi deltar i internasjonale samarbeid og prosjekter. Les mer om disse her.
Seminarer og konferanser
IMTEC arrangerer konferanser, seminarer og fagdager for ansatte i oppvekstsektoren på kommunalt og nasjonalt nivå. Vi bistår dere gjerne!
Studieturer
IMTEC kan organisere studieturer og være ansvarlig for det faglige innholdet. Vi har gode internasjonale kontakter på alle nivå i utdanningssystemet.