Våre tjenester

Organisasjons- og lederutvikling

Organisasjons- og lederutvikling

IMTEC tilbyr støtte til organisasjons- og lederutvikling. Vi gjennomfører lederveiledning for å styrke ledere/ledergrupper i å drive utvikling i egen…
Tverrfaglig samhandling

Tverrfaglig samhandling

Fra nasjonalt nivå formuleres det nå store ambisjoner for utvikling av offentlig sektor gjennom partssamarbeid og tillitsreform. Oppvekstsektoren…
Studier

Studier

IMTEC og OsloMet samarbeider om nasjonal styrerutdanning, rektorutdanning og studiet PULS 15. Les mer om studiene her.
Seminarer og konferanser

Seminarer og konferanser

IMTEC arrangerer konferanser, seminarer og fagdager for ansatte i oppvekstsektoren på kommunalt og nasjonalt nivå. Vi bistår dere gjerne!
Studieturer

Studieturer

IMTEC kan organisere studieturer og være ansvarlig for det faglige innholdet. Vi har gode internasjonale kontakter på alle nivå i utdanningssystemet.