Våre tjenester

Tverrfaglig samhandling

Tverrfaglig samhandling

IMTEC kan være bidragsyter i reformarbeidet knyttet til utvikling av offentlig sektor gjennom partssamarbeid, tillitsreform, barnevernsreform og kompetanseløftet.
På tilliten løs!

På tilliten løs!

Ønsker du som leder å bygge tillit? De fleste ledere har behov for å etablere, styrke, gjenopprette eller vedlikeholde tillit gjennom samtaler og dialoger. «På tilliten løs!» er et verktøy som har som mål å styrke og videreutvikle ledere og ansattes tillitsbyggende dialogferdigheter i møtet med kommunens innbyggere.
Studier

Studier

IMTEC og OsloMet samarbeider om Nasjonal Styrerutdanning, Rektorutdanning og studiet PULS 15. Les mer om studiene her.
Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

IMTEC har solid erfaring med organisasjonsutvikling og utviklingsprogrammer. Vi skreddersyr program som møter den enkelte organisasjons behov.
Individuell lederstøtte

Individuell lederstøtte

IMTEC tilbyr individuell lederstøtte og tar oppdrag over hele landet. Lederstøtten tar utgangspunkt i den enkelte leders behov.
Ledergruppeutvikling

Ledergruppeutvikling

IMTEC gir støtte til ledergruppeutvikling og tar oppdrag over hele landet. Vårt arbeid tar utgangspunkt ledergruppene som «navet» i profesjonelle lærende fellesskap.
Seminarer og konferanser

Seminarer og konferanser

IMTEC arrangerer konferanser, seminarer og fagdager for ansatte i oppvekstsektoren på kommunalt og nasjonalt nivå. Vi bistår dere gjerne!
Studieturer

Studieturer

IMTEC kan organisere studieturer og være ansvarlig for det faglige innholdet. Vi har gode internasjonale kontakter på alle nivå i utdanningssystemet.
DAB Digital Arena Barnehage

DAB Digital Arena Barnehage

Digital Arena Barnehage, er en møteplass for presentasjon av teknologiske verktøy, ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid.