Individuell lederstøtte

IMTEC tilbyr individuell lederstøtte. Vi tar oppdrag over hele landet.


Vi tilbyr individuell lederstøtte gjennom coaching eller veiledning. Med IMTEC får du en sparringspartner du kan dele og drøfte dine ledelsesutfordringer med, knyttet til din arbeidshverdag i barnehage, skole eller en annen virksomhet i oppvekstsektoren.

Målet er at du får støtte til å reflektere og finne løsninger, men også at du utfordres slik at du kan videreutvikle deg som leder. Individuell coaching eller veiledning kan bidra til at du øker din forståelse av deg selv og andre, at du oppdager flere perspektiver ved de situasjonene du befinner deg i og at du finner ut hvilke handlingsvalg du har. 


Hva kan samtalene handle om? 

Hva du ønsker å snakke om og hvordan samtalene skal gjennomføres, avtales i dialog med deg. Veiledningen kan knytte seg til et avgrenset område du ønsker å drøfte over en kortere periode eller det kan være en problemstilling du ønsker å bruke lengre tid på.  ​​​​​​Samtalene kan for eksempel handle om

  • - egen utvikling som leder
  • - relasjoner
  • - selvledelse
  • - ledelse av profesjonsfellesskapet
  • - kommunikasjon
  • - vanskelige samtaler

 

Slik jobber vi i IMTEC

Alle konsulentene i IMTEC har ledererfaring fra ulike deler av oppvekstsektoren og jobber i dag med lederutvikling i hele den pedagogiske verdikjeden. IMTEC tar oppdrag over hele landet. Ledergruppeutviklingen gjennomføres som regel i din virksomhet. Vi kommer gjerne til deg. Alternativt kan vi gjennomføre samtalene i nærheten av arbeidsplassen.

 

Finansiering

Det finnes ulike støtteordninger som gjør det mulig for ledergrupper i barnehager og skoler å få lederstøtte. OU-midler fra KS kan dekke inntil 70% av arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

Les mer her:  OU-midlene - orientering og retningslinjer - KS

 Har du spørsmål?

Ta kontakt med Vigdis Nordahl Hansen for mer informasjon
vigdis@imtec.no eller +47 911 00 026