Velkommen til Stiftelsen IMTEC

IMTEC arbeider ut fra idealet om å bidra til positive endringer og utvikling i hele oppvekstsektoren, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Vi gir opplæring, faglig bistand, etablerer nettverk mellom institusjoner og personer og evaluerer utviklingsprosjekter.

Ledergruppeutvikling
Ønsker du støtte til ledergruppeutvikling? IMTEC tar oppdrag over hele landet.