Velkommen til Stiftelsen IMTEC

IMTEC arbeider ut fra idealet om å bidra til positive endringer og utvikling i hele oppvekstsektoren, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Vi gir opplæring, faglig bistand, evaluering av utviklingsprosjekter og etablerer nettverk mellom institusjoner og personer.

Tverrfaglig samhandling i oppvekstsektoren
Seniorrådgiverne; Vigdis Vikne og Knut Stranden har utarbeidet fire rapporter som vi håper kan danne grunnlag for et samarbeid med interesserte kommuner. Målet er å bistå kommuner med implementering av de nye reformene i oppvekstsektoren, både barnevernsreform og kompetansereform for spesialundervisning.
PILU OPPVEKST
PILU OPPVEKST gir deg tilgang til direkte dialog og sparring med forskerne om egen lederpraksis og om kommunens/ barnehagens/skolens utfordringer og satsinger. Du arbeider praktisk og kreativt for å oppnå dyp læring og ny forståelse av egen praksis. lærende metodikk på egen arbeidsplass.
LED SKOLE
Innenfor rammeverket LED skole tilbyr IMTEC lederutviklingsprogram, hvor målet er å gi støtte og ressurser til kommuner, fylkeskommuner og skoler gjennom anbefalte temaer og metoder, evalueringsverktøy og strukturell støtte og pedagogiske verktøy.