Velkommen til Stiftelsen IMTEC!

Vi bidrar til positive endringer og utvikling i hele oppvekstsektoren, nasjonalt og internasjonalt 

 

Stiftelsen IMTEC bistår virksomheter og kommuner i organisasjons- og lederutvikling. Vi kan være prosessveiledere, gi opplæring og faglig bistand, etablere nettverk mellom institusjoner og personer og evaluere utviklingsprosjekter.
Prosessene skreddersys i dialog med våre oppdragsgivere.

Engasjement, motivasjon og lærelyst

Engasjement, motivasjon og lærelyst

Stiftelsen IMTEC er en ideell stiftelse. Visjonen og formålet med stiftelsen er å bidra til utvikling i utdanning nasjonalt og internasjonalt, derav navnet International Movement Towards Educational Change. Overskuddet av IMTECs virksomhet benyttes til å styrke det faglige formålet til IMTEC i Norge og ute i verden.
Utvikling og kvalitet

Utvikling og kvalitet

Vi gir faglig bistand til leder- og organisasjonsutvikling i oppvekstsektoren. Vi bistår enkeltvirksomheter, kommuner og fylkeskommuner, men også nettverk i sektoren som ønsker faglig fellesskap og støtte til prosesser. Vi gir faglig assistanse gjennom fasilitering av prosesser, veiledning, coaching, rådgivning, opplæring, evaluering og utredning. Vi ønsker å bidra til å utvikle høy kvalitet på praksis på alle nivåer i sektoren. Målet er barn og unge som utforsker, skaper, opplever tilhørighet og lever meningsfylte liv.
IMTEC internasjonalt

IMTEC internasjonalt

IMTEC har et internasjonalt engasjement gjennom sine stiftelsesoppgaver. Vi deltar i et globalt nettverk av nasjoner og institusjoner som er dedikert til å fremme bred ekspertise, likeverdighet, inkludering, velferd, demokrati og menneskerettigheter for alle barn og unge i profesjonelt drevne institusjoner og systemer av høy kvalitet.