Velkommen til IMTEC

Vi gir opplæring, faglig bistand, evaluering av utviklingsprosjekter og etablerer nettverk mellom institusjoner og personer.


The Atlantic Rim Collaboratory” – ARC er et offentlig/privat samarbeid, initiert av professor i pedagogikk, Andrew Hargreaves ved Boston College Professor of Education, i partnerskap med Yngve Lindvig, forsknings- og utviklingsleder  ved Conexus Norge, Tore Skandsen, direktør i Stiftelsen IMTEC, og Islands minister for utdanning og kultur, Illugi Gunnarsson.
ARC  har som mål å utforske og medvirke til likhet, fremragende dyktighet, inkludering, demokrati og menneskerettigheter for alle elever.


“På lag for fremtiden”

Nettverket har startet opp et toåring lederutviklingsprogram for skoleledere. Her deltar hele skolens ledelse.
Programmet ledes av IMTEC, som tilbyr en god kombinasjon av teori og praktisk ledertrening.
I tillegg er det enkelte kommuner, som Sunndal, som kjører egne lederutviklingsprogram
En satsning fra 2017 – 2020