PUBLIKASJONER

 

Bøker og artikler

Vi er stolt av å ha kolleger som bidrar til utvikling og formidling av kunnskap. Her ser du noen av bøkene de har utgitt eller oversatt. Disse kan kjøpes ved å søke på forfatter og/eller ISBN-nummer. 


Tverrfaglig samhandling

Tverrfaglig samhandling

Vi bistår kommuner i implementeringen av reformene i oppvekstsektoren, både barnevernsreform og kompetanseløftet.
Dybdelæring

Dybdelæring

Dybdelæring tar for seg et fornyet læringsbegrep og en filosofi om en omfattende systemendring i skole- og utdanningssystem. Boken er skrevet av…
Entusiasme for endring

Entusiasme for endring

Dette er en håndbok for skoleledere og andre som allerede er i gang med, eller som har lyst til å bidra i endringsprosesser og utviklingsarbeid i…
Partssamarbeid

Partssamarbeid

I praktisk utviklingsarbeid finnes det flere veier å gå. Her drøftes noen måter å arbeide med utvikling og omstilling på, illustrert med eksempler og…