Tverrfaglig samhandling

Fra nasjonalt nivå formuleres det nå store ambisjoner for utvikling av offentlig sektor gjennom partssamarbeid og tillitsreform. For oppvekstsektoren gjelder også nye planer for skole, barnehage og SFO. I tillegg har vi for oppvekstsektoren en barnevernsreform og en kompetansereform. Dette vil stille krav til en annen måte å arbeide på, særlig i arbeidet med sårbare barn og unge.


Seniorrådgiverne Vigdis Vikne og Knut Stranden har utarbeidet fire rapporter som vi håper kan danne grunnlag for et samarbeid med interesserte kommuner. Målet er å bistå kommuner med implementering av de nye reformene i oppvekstsektoren, både barnevernsreform og kompetansereform for spesialundervisning. 

Tverrfaglig samhandling i oppvekstsektoren: Forslag til kommunale forsøk

Tverrfaglig samhandling i oppvekstsektoren: Samarbeidsskolen

Tverrfaglig samhandling i oppvekstsektoren: Nasjonale styringsdokumenter

Tverrfaglig samhandling i oppvektsektoren: Sitater fra fagpersoner i sektor

For nærmere informasjon, er dere velkommen til å ta kontakt med Vigdis Vikne: 
vikne@imtec.no eller +47 990 25 354

Tverrfaglig samhandling