Tverrfaglig samhandling

 

Tverrfaglig samhandling i oppvekstsektoren. En invitasjon til kommunalt forsøk!

Fra nasjonalt nivå formuleres det nå store ambisjoner for utvikling av offentlig sektor gjennom partssamarbeid og tillitsreform. For oppvekstsektoren gjelder også nye planer for skole, barnehage og SFO. I tillegg har vi for oppvekstsektoren en barnevernsreform og en kompetansereform. Dette vil stille krav til en annen måte å arbeide på, særlig i arbeidet med sårbare barn og unge.


Stiftelsen IMTE ønsker å være bidragsyter i det reformarbeidet som nå finner sted. Vi har i 50 år arbeidet med utvikling og omstilling i offentlig sektor. Vi har samarbeidet med Fagforbundet om utvikling av partssamarbeid, særlig kommunalt 3 – partssamarbeid. Skole– og barnehageutvikling har i alle år vært spesielt i fokus for vårt arbeid, og vi har medarbeidere med erfaring fra barnevern og PPT.

Slik jobber vi i IMTEC

IMTECs seniorrådgivere Vigdis Vikne og Knut Stranden har utarbeidet fire rapporter som vi håper kan danne grunnlag for et samarbeid med interesserte kommuner. Målet er å bistå kommunene i deres arbeid med implementering av de nye reformene i oppvekstsektoren, både barnevernsreform og kompetansereform for spesialundervisning. Vi ønsker å se disse reformene i sammenheng med andre nasjonale satsninger som tillitsreform og kommunalt 3-partssamarbeid.

For mer informasjon: Tverrfaglig samhandling i oppvekstsektoren - en invitasjon til kommunalt forsøk

Se også IMTECs rapporter som omhandler reformarbeidet: Tverrfaglig samhandling i oppvekstsektoren - IMTECs rapporter
 
Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Vigdis Vikne for mer informasjon.
vikne@imtec.no eller +47 990 25 354