På tilliten løs!

Ønsker du som leder å bygge tillit i samtaler? De fleste ledere har behov for å etablere /skape tillit i ulike samtaler/dialoger. «På tilliten løs» er et verktøy som har som mål å styrke og videreutvikle ansattes tillitsbyggende dialogferdigheter i møtet med kommunens innbyggere. 

 


Gjennom verktøyet «På tilliten løs!» trener vi ledere på tillitsbyggende ferdigheter i realistiske møtesituasjoner, og reflekterer rundt lederens egne og felles kompetanse på området tillitsbygging.

I første omgang tilbyr IMTEC dette tiltaket til barnehager og skoler, men «På tilliten løs!» har generell relevans for møter mellom kommunens innbyggere og ansatte der tillit spiller en viktig rolle.

Kjernen i tiltaket «På tilliten løs!» er rigget som rollespill, med deltakende publikum. Her spilles rollene av ansatte i barnehage og skole. I rollespillet øver deltakerne på å gjenopprette, styrke og bygge foreldrenes tillit til barnehagen/skolen. Målet med «På tilliten løs» er å styrke ledere og ansattes ferdigheter i krevende dialoger med foreldre/hjem.  

En barnehage- og skolemiljøcase ligger som møtets ramme. Casen tar utgangspunkt i at barnehagen/skolen mener at tiltakene som har vært satt inn burde vært tilstrekkelig, men foreldrene ser ikke at deres barn har fått det bedre eller er tryggere.

Alle i personalet deltar i rollespillet. De ansatte observerer samtalen i rollespillet og kan når som helst gi tips til den ansatte for å styrke tilliten foreldrene. Alle deltakerne i rollespillet kan også, når som helst, ta lederens plass og fortsette tillitsbyggende møteledelse.

IMTEC har fått midler gjennom Partnerskap mot mobbing, for utprøving, videreutvikling og evaluering av «På tilliten løs». Søknaden er støttet av Kommunenes sentralforbund (KS) og Skolelederforbundet.

Målgruppe
Den primære målgruppen for tiltaket er ledere og ansatte i barnehager og skoler., og tiltaket gjennomføres innenfor rammen av de faste personalmøtene/fellestidene. Tiltaket vil kunne være relevant for alle møter mellom kommunens innbyggere og ansatte der tillit spiller en viktig rolle.  

Slik jobber vi i IMTEC
Omfanget av «På tilliten løs!» avtales med den enkelte virksomhet. IMTEC tar slike oppdrag over hele landet og gjennomfører treningen i din virksomhet/kommune.

Finansiering
I 2024 vil vi tilby «På tilliten løs!» gratis til et utvalg barnehager og skoler med midler fra Partnerskap mot mobbing. I tillegg finnes det ulike støtteordninger som gjør det mulig for virksomheter i oppvekstsektoren å få støtte til organisasjonsutvikling. OU-midler fra KS kan dekke inntil 70% av arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.  

 


Har du spørsmål?

Ta kontakt med Lise Merete Austvik for mer informasjon. 
lisemerete@imtec.no eller +47 473 599 70