Rektorutdanningen - 30 studiepoeng

Den nasjonale rektorutdanningen er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. OsloMet gjennomfører den i samarbeid med Høyskolen i Innlandet og Stiftelsen IMTEC bidrar som coach.


Den nasjonale rektorutdanningen er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og OsloMet gjennomfører den i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (HINN),  og Stiftelsen IMTEC bidrar som coach.

Rektorutdanningen bygger på det nasjonale rammeverket for skoleledelse og er en del av den statlig finansierte, nasjonale rektorutdanningen. Studentene kvalifiseres til å reflektere over og videreutvikle sine ferdigheter som skoleledere. Etter gjennomført opplæring skal studentene kunne anvende forskningsbasert kunnskap, informasjon fra egen skole og egne erfaringer som grunnlag for organisasjonsutvikling og forbedring av elevers læringsresultater.

Målgruppen er rektorer, assisterende rektorer og avdelingsledere på skoler. Studiet går over 3 semestre med samlinger á 2 – 3 dager.

Les mer på OsloMet hjemmeside