Pedagogisk ledelse og utvikling (PLUS-15)

PULS - 15 ved OsloMet gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen IMTEC. Videreutdanningen Pedagogisk ledelse og utvikling i Sandefjord er et samlingsbasert studium for pedagogiske ledere og barnehagelærere i kommunen og tilstøtende kommuner


PULS - 15 ved OsloMet gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen IMTEC.

Videreutdanningen Pedagogisk ledelse og utvikling i Sandefjord er et samlingsbasert studium for pedagogiske ledere og barnehagelærere i kommunen og tilstøtende kommuner. Dagens krav til pedagogiske ledere i barnehagen forutsetter gode lederferdigheter.

 • Studiet går over tre semestre, deltid og gir 15 studiepoeng.

 • Søknadsfrist: 28 august

 •  

 • Studiet er hovedsakelig samlingsbasert med noen nettbaserte elementer.  

  Hvert semester vil det være:

  • 1 studiesamling i Sandefjord
  • 1 nettverksmøte med prosessleder 
  • 1 veiledningssamling

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer:

  • Forelesninger, seminar og workshops
  • Gruppearbeid
  • Individuelle arbeidsoppgaver
  • Veiledning
  • Selvstudium

  Det forventes at studentene er aktive i egne læringsprosesser mellom samlingene, og at de reflekterer over egen læring i en læringslogg. Deltakerne vil bli organisert i læringsgrupper. Med utgangspunkt i det teoretiske begrepsapparatet studenten utvikler i løpet av studiet, skal nettverksgrupper gi mulighet til å styrke kollegiale refleksjoner og erfaringslæring knyttet til utviklingsarbeid i egen barnehage. Kommunikasjon med andre studenter og lærere mellom samlingene foregår via OsloMets digitale læringsplattform Canvas. Canvas brukes også til innlevering og vurdering av arbeidskrav etter samlinger. 

Les mer på OsloMet hjemmeside