Studier

IMTEC og OsloMet samarbeider om Nasjonal Styrerutdanning, Rektorutdanning og studiet PULS 15. Les mer om studiene her.


Nasjonal Styrerutdanning

Nasjonal Styrerutdanning

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr OsloMet-storbyuniversitetet lederopplæring for styrere og assisterende styrere i barnehager i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Stiftelsen IMTEC.
Pedagogisk ledelse

Pedagogisk ledelse

PULS - 15 ved OsloMet gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen IMTEC. Videreutdanningen Pedagogisk ledelse og utvikling i Sandefjord er et samlingsbasert studium for pedagogiske ledere og barnehagelærere i kommunen og tilstøtende kommuner.
Nasjonal Rektorutdanning

Nasjonal Rektorutdanning

Den nasjonale rektorutdanningen er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. OsloMet gjennomfører den i samarbeid med Høyskolen i Innlandet og Stiftelsen IMTEC bidrar som coach.