Studier

IMTEC og OsloMet samarbeider om nasjonal styrerutdanning, rektorutdanning og studiet PULS 15. Les mer om studiene her.


Pedagogisk ledelse
PULS - 15 ved OsloMet gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen IMTEC. Videreutdanningen Pedagogisk ledelse og utvikling i Sandefjord er et samlingsbasert studium for pedagogiske ledere og barnehagelærere i kommunen og tilstøtende kommuner
Rektorutdanningen
Den nasjonale rektorutdanningen er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. OsloMet gjennomfører den i samarbeid med Høyskolen i Innlandet og Stiftelsen IMTEC bidrar som coach.