Seminarer og konferanser

 

IMTEC arrangerer konferanser, seminarer og fagdager for ansatte i oppvekstsektoren på kommunalt og nasjonalt nivå. Målet vårt er å tilføre ny kunnskap om barn og unges læringsarbeid, vise hva som er aktuell forskning på disse fagfeltene og skape visjoner for veien videre i opplæring og utdanning på alle nivåer.

Ta kontakt med en av våre rådgivere, dersom du ønsker bistand til å arrangere konferanse, seminar eller fagdag. Vi bistår dere gjerne!Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Tore Skandsen. 
tore@imtec.no eller +47 970 27 262