Seminarer og konferanser

IMTEC arrangerer konferanser, seminarer og fagdager for ansatte i oppvekstsektoren på kommunalt og nasjonalt nivå. Målet vårt er å tilføre ny kunnskap om barn og unges læringsarbeid, vise hva som er aktuell forskning på disse fagfeltene og skape visjoner for veien videre i opplæring og utdanning på alle nivåer.

Ta kontakt med en av våre rådgivere, dersom du ønsker bistand til å arrangere konferanse, seminar eller fagdag. Vi bistår dere gjerne!DAB, Digital Arena Barnehage, er møteplass for presentasjon av teknologiske verktøy, ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid.