Organisasjonsutvikling

IMTEC tilbyr støtte til organisasjonsutvikling. Vi har solid erfaring med utviklingsprogrammer og skreddersyr program som møter den enkelte organisasjons behov.


  • IMTEC tilbyr støtte til organisasjonsutvikling på ulike måter: 
  • Vi gir opplæring til personer og institusjoner som selv vil være aktive i utviklingsarbeid  
  • Vi gir faglig bistand til utviklings- og omstillingsprosjekter  
  • Vi evaluerer konkrete utviklingsprosjekter
  • Vi evaluerer virksomheter som driver omstilling og utvikling  
  • Vi etablerer nettverk mellom institusjoner og personer som ønsker faglig fellesskap rundt utviklingsarbeid 
Slik jobber vi i IMTEC

IMTEC tar oppdrag over hele landet. Vi kommer gjerne til deg. Alternativt kan vi gjennomføre utviklingsprosessen i nærheten av arbeidsplassen din. Våre konsulenter har lang og variert erfaring fra ulike roller i oppvekstsektoren. Alle har ledererfaring. Vi planlegger og gjennomfører organisasjonsutviklingen i tett dialog med våre oppdragsgivere.

Finansiering

Det finnes ulike støtteordninger som gjør det mulig for ledergrupper i barnehager, skoler og andre virksomheter i oppvekstsektoren å få lederstøtte. OU-midler fra KS kan dekke inntil 70% av arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling.

Les mer:  OU-midlene - orientering og retningslinjer - KS

 
Har du spørsmål?

Ta kontakt med Tore Skandsen for mer informasjon
tore@imtec.no eller +47 970 27 262