Coaching for ledere i oppvekstsektoren

Coaching

IMTEC arbeider med ledelses- og organisasjonsutvikling i oppvekstsektoren. Vi vet at det å være rektor eller styrer er en rolle med mange krav og forventinger som skal fylles. Mange baller i luften og begrenset tid og ressurser til disposisjon, kan til tider oppleves som overveldende og svekke motet til selv den beste. Arbeidet med å realisere nye fagplaner i skolene og rammeplan i barnehagene i godt utviklede profesjonelle læringsfelleskap kan for mange bidra til en slik opplevelse.

Kjenner du deg igjen og kunne tenke deg en samtalepartner som kan hjelpe deg å sortere tanker og oppgaver, slik at du kan bli mer effektiv og målrettet? Kanskje en coach eller veileder med pedagogisk bakgrunn, som snakker og forstår samme fagspråk som deg? 

Vi tilbyr coaching eller veiledning i en til en samtaler til ledere i oppvekstsektoren som et lavterkseltilbud, som kan komme raskt i gang. Dersom det er ønskelig, kan vi også tilby gruppeveiledning av ledergrupper i skoler og barnehager.Og det beste av alt: Med ekstern finansiering fra KS’ organisasjonsutviklingsfond, kan du få dette kostnadsfritt!

Vår erfaring gjennom flere år har vist at coaching og mentoring er vellykkede måter å drive profesjonell læring på. Ledere trenger kunnskap, ferdigheter og disposisjoner til å forsterke andre mennesker motivasjon, engasjement og kapasitet. Ledere må ha kunnskap om kommunikasjon og hvordan de kan strukturere arenaer og skape innhold for å bygge velfungerende læringsfellesskap.

Coaching er en strukturert og systematisk prosess, som handler om å finne og utvikle potensial og ressurser, og som kan bidra til at ledere får økt selvinnsikt og selvbevissthet. Noe som igjen gir motivasjon og trygghet til å stadig å utvikle sin egen lederpraksis. Vi kan hjelpe med personlige og faglige utfordringer i lederhverdagen, og vi kan bidra med teknikker for å finne overskudd, ro og balanse.