Organisasjons- og lederutvikling

IMTEC tilbyr støtte til organisasjons- og lederutvikling. Vi har solid erfaring med utviklingsprogrammer og skreddersyr program som møter den enkelte organisasjons behov. Vi gjennomfører lederveiledning for å styrke ledere/ledergrupper i å drive utvikling i egen organisasjon.

Våre konsulenter har lang og variert erfaring fra ulike roller i oppvekstsektoren. Alle har ledererfaring. Vi planlegger og gjennomfører lederutvikling i tett dialog med våre oppdragsgivere.


LED SKOLE
Innenfor rammeverket LED skole tilbyr IMTEC lederutviklingsprogram, hvor målet er å gi støtte og ressurser til kommuner, fylkeskommuner og skoler gjennom anbefalte temaer og metoder, evalueringsverktøy og strukturell støtte og pedagogiske verktøy.
Ledergruppeutvikling
IMTEC tilbyr gruppeveiledning av ledergrupper i hele oppvekstsektoren. Vi utvikler lederutviklingsprogram rettet mot utvikling av ledergruppen som et profesjonsfellesskap og av egen lederrolle.
Coaching
IMTEC tilbyr coaching eller veiledning i en til en samtaler til ledere i oppvekstsektoren som et lavterkseltilbud, som kan komme raskt i gang. Med ekstern finansiering fra KS’ organisasjonsutviklingsfond, kan du få dette kostnadsfritt! Dersom det er ønskelig, kan vi også tilby gruppeveiledning av ledergrupper i skoler og barnehager.