DAB Digital Arena Barnehage

Digital Arena Barnehage, er en møteplass for presentasjon av teknologiske verktøy, ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid.


DAB bidrar til å øke kunnskap om hvordan digitale verktøy som er satt inn i en pedagogisk ramme, kan støtte barnas lek og læring. DAB er møteplassen for deg som vil utvikle god digital praksis i barnehagen.

Målgruppe

– ansatte i barnehager
– kommunale barnehageadministrasjoner
– private barnehageeiere
– IT-ansvarlige
– fylkesmenn og andre representanter for myndighetene
– ansatte i barnehagelærerutdanningene
– barnehagelærerstudenter
– alle kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen

 


DAB vil ikke bli avholdt i 2024 og vurderes nedlagt


Har du spørsmål?

Ta kontakt med Vigdis Nordahl Hansen for mer informasjon. 
vigdis@imtec.no eller +47 911 00 026