LED Skole

Stiftelsen IMTEC tilbyr å være partner i utvikling av kapasitet – for bygging av profesjonelle læringsfellesskap – ved å være: FØLGESVENN, MENTOR, KARTLESER i rammeverket LED SKOLE for utvikling av lederne i skolen.


FOKUS FOR IMTEC LED SKOLE:

I IMTEC LED SKOLE er målet å gi støtte og ressurser til kommuner og fylkeskommuner gjennom anbefalte temaer og metoder, evalueringsverktøy og strukturell støtte og pedagogiske verktøy. LED SKOLE er både et arbeidsgiververktøy og et lederutviklingsverktøy, og målet er å utvikle og beholde gode ledere, etablere tydeligere forventninger til lederrollen i skolen og lede med utgangspunkt i en plan som tar utgangspunkt i lokale behov og rammefaktorer og kan tilpasses andre/tidligere satsninger. Vi er opptatt av å skreddersy program som møter den enkelte organisasjons behov, og vi kan være behjelpelig med søknad om utviklingsmidler. Vi er fleksible og tilpasningsbevisste både i planleggingsfasen og ved behov for kursendringer underveis i prosessen. Veien blir til mens vi går, og vi ønsker å være medspillere som bygger kapasitet og som støtter skoleeier.

 

PLF – ET AV PRINSIPPENE FOR SKOLENS PRAKSIS

Profesjonelle læringsfellesskap og skoleutvikling er et av prinsippene for skolens praksis. Skolen skal være et profesjonelt fellesskap der lærere, leder og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis (Overordnet del: 3.5). Vi må samles og dra i samme retning. Kollektiv kapasitet fremmer et mye høyere nivå av følelsesmessig engasjement og fagkunnskap enn det individuell kapasitet noensinne vil klare. (Fullan, 2014). Ved å invitere dine ansatte til å reflektere sammen, bygger du profesjonelle læringsfellesskap i en lærende organisasjon. IMTECs rolle som prosessveileder er å bistå med metoder som kan benyttes i kollektiv kunnskapsutvikling. IMTEC kan være din refleksjonspartner som bistår, koordinerer og sørger for en rød tråd i i utviklingsarbeid som går over tid. IMTEC tar utgangspunkt i forskningen rundt PLF og arbeider med skreddersøm for ledere gjennom å:

  • koble teori og praksis gjennom å reflektere over handlinger, holdninger, normer og verdier i lys av forskning.
  • skreddersy metoder, øvelser og oppgaver for å utvikle lederpraksis gjennom å øve og gjøre konkrete erfaringer med ferdighetstrening.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi gjennom IMTEC LED SKOLE kan bistå med lederutvikling gjennom plattform og verktøykasse, ta kontakt: