Kvalitetsutvikling barnehage

Barnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til skolen og stadig flere barn under to år har plass i barnehagen. Barnehagen har formelt blitt en del av Kunnskapsdepartementet og dermed en del av et helhetlig utdanningsforløp.


Blomstertegning.jpgDet er ikke lenge siden vi fikk en ny barnehagelov. Så store didaktiske endringer initiert fra systemnivå stiller store krav til barnehagen som organisasjon. Nye mål og endret målgruppe krever fornying av pedagogisk praksis. Dette fordrer igjen ny pedagogisk kompetanse hos det personalet som arbeider i barnehagen.

BUN – BarnehageUtvikling i Nettverk

Barnehagene trenger å lære og å utvikle seg. De trenger interne læringsarenaer for erfaringslæring og ideutveksling. Barnehagene har behov for å utvikle seg gjennom pedagogiske utfordringer og problemstillinger som drøfting rundt bruk av materiell, metoder og situasjoner. Barnehager trenger også eksterne læringsarenaer der grupper av førskolepersonell møtes for felles læring og utvikling gjennom refleksjon over case og gjennom konstruktive tilbakemeldinger.

IMTEC har gjennom flere år bidratt til slike eksterne læringsarenaer for organisasjonsutvikling av barnehager og skoler, og innen mindre faggrupper. Designet og oppbyggingen av BUN-prosjektene bygger på at personalet i barnehagene er med på å bestemme fokus på prosjektene ut fra egne ønsker og behov, de jobber med situasjoner og problemstillinger fra barnehagehverdagen, og de gis muligheter til erfaringsutveksling, diskusjoner og idéspredning med fokus på endring av egen praksis.

Mange barnehager er i dag i gang med spennende utviklingsprosjekter for å kunne møte den rivende utviklingen barnehagene har vært igjennom de siste årene. Ofte kan man oppleve at hjulet blir funnet opp mange ganger og på mange ulike steder. Den positive motivasjonen for å endre barnehagens innhold og metode er viktig, men utviklingen går sent dersom alle skal finne opp alt selv. Vi vet at det finnes mange gode ideer og opplegg, og mange erfaringer som i større grad bør spres og deles med andre slik at flere kan komme lenger i sin utvikling av barnehagen. Barnehagepedagogikken utvikles ikke i et vakuum, men i faglig og didaktisk dialog med flere interessenter. Vi ønsker gode barnehager som er inne i en utprøvings- og utviklingsfase for barnehagen, og som også er åpne for at andre kan være viktige bidragsytere i utviklingen. Dette er et prosjekt som ikke er laget for “verdensmestrene” som har funnet det eneste rette svaret. Vi mener at ethvert godt svar fortjener et nytt og enda bedre spørsmål som kan bringe oss videre i utviklingen.

 

For mer informasjon kontakt: 

Vibeke Myhrvold Mostad, vibeke@imtec.no, mobil: +47 415 45 730