Studieturer organisering

 

Gjennom å invitere dine ansatte til å lære og reflektere sammen i nye omgivelser, bygger du profesjonelle læringsfellesskap i en lærende organisasjon.


IMTEC kan organisere studieturer og være ansvarlig for det faglige innholdet. Vi har gode internasjonale kontakter på alle nivå i utdanningssystemet. Vi tar ansvar for faglig innhold og prosesser på studieturen. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av program med organisering av studiebesøk, ledelse av seminardager og avtaler med aktuelle foredragsholdere. Rådgivere fra IMTEC deltar som prosessveiledere,  sørger for en rød tråd i programmet og tilrettelegger for at det faglige innholdet settes i en norsk kontekst.

Vi er opptatt av å skreddersy program for studieturer som møter den enkelte organisasjons behov og knytter det faglige innholdet til lokale rammefaktorer, planer og behov. Vi ønsker å være medspillere som bygger kapasitet og som støtter dere i kvalitetsutviklingsarbeidet.

IMTEC har som mål å kombinere faglig internasjonal forskning med kulturelle opplevelser som forsterker læringen og bidrar til utvikling av det profesjonelle læringsfellesskapet på studieturen.

 Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Vigdis Vikne.
vikne@imtec.no eller +47 990 25 354