Studieturer organisering

STIFTELSEN IMTEC tilbyr å organisere studieturer og være ansvarlig for det faglige innholdet. Vi ønsker å være partner i utvikling av kapasitet ved å være fasilitator, mentor og følgesvenn. Vi har gode internasjonale kontakter på alle nivå i utdanningssystemet. Vi legger vår ære i å koble oppdatert skoleforskning med kulturelle opplevelser, som forsterker læringsutbytte og det profesjonelle læringsfellesskapet.


IMTECs rolle som prosessveileder er å bistå med metoder og tilrettelegge for individuell og kollektiv kunnskapsutvikling på studieturer. Gjennom å invitere dine ansatte til å reflektere sammen i nye omgivelser, bygger du profesjonelle læringsfellesskap i en lærende organisasjon. Vi organiserer kulturelle opplevelser og arbeider med lederutvikling og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap gjennom å

  • koble teori og praksis gjennom å reflektere over handlinger, holdninger, normer og verdier i lys av forskning.
  • skreddersy metoder, øvelser og oppgaver for å utvikle lederpraksis gjennom å øve og gjøre konkrete erfaringer med ferdighetstrening.

FOKUS FOR STUDIETURER I REGI AV STIFTELSEN IMTEC:

IMTEC har ansvar for planlegging og gjennomføring av faglige program som innbefatter forberedelser, organisering av skolebesøk, ledelse av seminardagene og gjøre avtaler med aktuelle foredragsholdere. Bemanning fra IMTEC deltar som prosessveiledere og sørger for en rød tråd i programmet og tilrettelegger for at det faglige innholdet settes i en norsk kontekst.

IMTEC STUDIETURER har som mål å kombinere faglig internasjonal forskning med kulturelle opplevelser som forsterker innlæringen og bidrar til utvikling av det sosiale læringsfellesskapet. Vi gir støtte til kommuner og fylkeskommuner gjennom aktuell skoleforskning, anbefalte temaer og metoder, strukturell støtte, evalueringsverktøy og pedagogiske verktøy. Vi knytter relevant forskning til lokale planer, behov og rammefaktorer. Vi er opptatt av å skreddersy program som møter den enkelte organisasjons behov. Vi ønsker å være medspillere som bygger kapasitet og som støtter skoleeiere og skoleledere i kvalitetsutviklingsarbeidet.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi gjennom IMTEC LED SKOLE kan bistå med å organisere studieturer, ta kontakt: ragnhild@imtec.org eller mobil +47 97981510.