Den gode skoleeier

En konferanse om "det gode skoleeierskap" Nedenfor finner du de foredragene som ble holdt på konferansen Skolens strategiske landskab