Coaching kurs

Coaching kurs for ledere og lærere i skole og barnehager


Bli kjent med begrepet «en coachende væremåte», som kan være en tilnærming for å få frem det beste i deg som leder og det beste i dine medarbeidere.

De menneskelige ressursene er gullet i organisasjonen.

Mål med kurset

  1. Selvutvikling. En god leder har selvinnsikt, arbeider med egne verdier, væremåte og prioriteringer.
  2. Trening i å gjennomføre gode og bærekraftige medarbeidersamtaler

Arbeidsformer: Samlingene vil bestå av innføring i teori, øvelser og veiledning fra foreleser

Oppgaver mellom samlingene med muligheter for oppfølging og veiledning.

 

    DAG 1 DAG 2 DAG 3
Kl. 09.00-12.00 “Samtaleblomsten”

 

Vi blir kjent med de ulike samtaleformer

som preger hverdagsspråket vårt

GROW modellen

 

Stille spørsmål

Stillhet, lytting, speiling
Kl. 12.30-15.30 Vår indre modell av verden. Bevisstgjøring

 

av våre indre bilder og forventninger

Anerkjennende kommunikasjon

Anerkjennende kommunikasjon

 

Utviklingssamtalen

Livshjulet

 

Verdier, teknikker for å støtte andre å hente frem sine ressurser

TID:     Send forespørsel til Vibeke@imtec.org

STED:   Stiftelsen IMTEC, Nils Hansens vei 20, N-0667 Oslo (rett ved Bryn jernbanestasjon)

PRIS:   Kr 5890,- pr person inkl. en telefonveiledning i mellomperioden

Kursleder: Seniorkonsulent Vibeke M. Mostad Vibeke har gjennom en periode på 10 år vært

  • foredragsholder, sensor, med i utvikling av fagplaner og personlig veileder for studenter på alle tre moduler i studiet Coaching og veiledning for ledere.
  • Disse studiene trekker til seg ledere fra de aller fleste yrkesgrupper, og gir innsikt i mange ulike bransjer og organisasjoner.
  • prosessveileder og mentor på lederutdanning i regi av OsloMet  for styrere og rektorer
  • coach og veileder for ledergrupper i barnehager og skoler både på organisasjonsnivå og eiernivå

Vibeke arrangerer også coaching kurs på bestilling: kontakt Vibeke@imtec.org