Seminarer og Konferanser


Coaching kurs for ledere og lærere i skole og barnehager

Det meste av det som har blitt presentert på de forskjellige arrangementene.