Seminarer og Konferanser


Coaching kurs for ledere og lærere i skole og barnehager

Egne dybdelæringsseminar etter ønske for ansatte ledere og lærere.

Det meste av det som har blitt presentert på de forskjellige arrangementene.