Partssamarbeid

Kommuneutvikling gjennom involvering og deltakelse

Knut Stranden

Hva kreves for å utvikle ny praksis i kommunale virksomheter? Hva skal til for å involvere ansatte og innbyggere? Hvordan motivere til innsats gjennom partssamarbeid?

I praktisk utviklingsarbeid finnes det flere veier å gå. Her drøftes noen måter å arbeide med utvikling og omstilling på, illustrert med eksempler og øvelser. Målet er å vise hvordan man stimulerer til kreativitet, mobiliserer til innsats og involverer ansatte og innbyggere. Her presenteres begrepet modellkommunemetodikk, en endringsstrategi der deltakelse og involvering står sentralt. Boken henvender seg til folk som jobber med utvikling og omstilling det offentlige og til tillitsapparatet og ansatte i kommunal sektor.

Boken er skrevet av Knut Stranden.

Forlag: Res Publica 

Utgivelsesår: 2013

ISBN: 9788282260305


Partssamarbeid