Entusiasme for endring

Tore Skandsen, Jarl Inge Wærness og Yngve Lindvig

Hvordan kan engasjement og legitimitet for endring skapes? Trenger du konkrete tips til hvordan endringsarbeid i skolen kan organiseres og ledes?Entusiasme for endring. En håndbok for skoleledere er håndbok for skoleledere og andre som allerede er i gang med, eller som har lyst til å bidra i endringsprosesser og utviklingsarbeid i skolen. Boken kan leses i sin helhet, eller brukes som oppslagsverk. 

Forlag: Gyldendal Akademisk

Utgivelsesår: 2011

ISBN: 9788205400191