Elevsentrert skoleledelse

Viviane Robinson

Elevsentrert skoleledelse gir et etterspurt og tankevekkende innspill til skoleledere som gjerne vil gjøre det de tror på, om til handling. Boken oppsummerer forskning på skoleledelse med betydning for elevenes læringsutbytte på en oversiktlig og lett forståelig måte. Forfatteren har spesialisert seg på utdanningsledelse som forskningsfelt. Boken viser skoleledere hvordan de kan utgjøre en større positiv forskjell for undervisning og læring på egne skler, og gjennom dette forbedre elevenes læringsprestasjoner.

Boken oppsummerer forskningen i fem ulike typer ledeselspraksiser, og den presenterer tre sentrale kompetanser som ledere trenger for å kunne utøve disse praksisene med sikkerhet. Boken er rik på praktiske eksempler, og forfatteren oppmuntrer skoleledere til å prøve ut endringer i sitt eget lederskap slik at de kan utvikle sin egen skole i positiv retning. Selv om boken er skrevet med basis i en annen konteskt enn den norske, gir den allmenngyldig kunnskap og innspill til ha dling som norske skoleledere til fulle kan benytte seg av.

Boken er anbefalt av internasjonalt anerkjente skoleforskere som Michael Fullan, Andy Hargreaves og Karen Seashore Louis.

Vivivane Robinson er professor ved Faculty of Education, University of Auckland på New Zealand og er akademisk leder for fakultetets Centre for Educational Leadership. Hun er forfatter av fem bøker og en rekke artikler.

Oversettelse: Tone Guldahl og Omar Mekki, IMTEC

Utgivelsesår: 2015

Forlag: Cappelen Damm Akademisk

ISBN: 9788202452421