Vestfold og Telemark fylkeskommune

Stiftelsen IMTEC startet med å gjennomføre lederutvikling for mellomledere og lederggrupper i alle de videregående skolene i Telemark.


Programmet er innenfor rammeverket til KS; Led skole. 

Hovedmålet med programmet er økt læringsutbytte og gjennomføring ved at lærere er tett på elevenes læring og at:
•    Programmet skal styrke fokuset på ledelse av læreres læring og utvikling gjennom gode prosesser. 
•    Fokuset skal være rettet mot hva som kreves av lederrollen og organiseringen av denne for å nå målet. 
•    Refleksjon over egen praksis, ferdighetstrening og erfaringsdeling blir en integrert del av programmet. 
•    Realisering av fagfornyelsen.

Programmet har bestått av samlinger, nettverk av skoler og veiledning av ledergrupper på enkeltskoler.

Da Telemark fylkeskommune ble slått sammen med Vestfold fylkeskommune, ble dette programmet avsluttes, som planlagt, våren 2020. 
 
Stiftelsen IMTEC har videre vært engasjert i utvikling av seksjon for støtte og utvikling i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Engasjementet har bestått i samlinger med hele seksjonen.


Vestfold og Telemark fylkeskommune