Tverrfaglig samhandling i oppvekstsektoren

Stiftelsen IMTEC har sammenfattet en oversikt over nasjonale styringsdokumenter som omhandler tverrfaglig samhandling i oppvekstsektoren. 


Nasjonale styringsdokumenter knyttet til tverrfaglig samhandling i oppvekstsektoren

De mange planene for oppvekstsektoren krever en systemisk forståelse, det vil si evne og vilje til å se oppvekstsektoren som en helhet. Skal mål om tidlig innsats bli en realitet, må det skje endringer i hele oppvekstsektoren. Det betyr ikke bare samordning og koordinering av tjenestene, men et aktivt partssamarbeid og samhandling mellom de ulike tjenesteyterne og kommunens innbyggere (brukere). 

Stiftelsen IMTEC har i dette notatet gjort en sammenfatning av de nasjonale styringsdokumentene. 

Les mer her: Tverrfaglig samhandling i oppvekstsektoren. Nasjonale styringsdokumenter

 

 Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Vigdis Vikne
vikne@imtec.no eller +47 990 25 354