Styrerutdanningen, kull 11

 

Vi ønsker 60 studenter velkommen til Den nasjonale styrerutdanningen ved OsloMet. I studiet samarbeider Stiftelsen IMTEC med OsloMet og Høgskolen i Innlandet. IMTEC´s rolle er å holde foredrag, være prosessveiledere og veiledere, både lederveiledning og skriftlig veiledning på arbeidskrav.


Vi vet at en kompetent, engasjert og trygg barnehageledelse, med styrer i spissen har betydning for et godt profesjonsfaglig samarbeid, god pedagogisk praksis og positiv utvikling og læring for alle barn.

Styrere i barnehagene stilles overfor mange krav og svært varierte lederoppgaver. Økt kompetanse og gode verktøy vil hjelpe styrerne til å løse de viktigste utfordringene i tiden fremover.

Gjennom kjennskap til organisasjons- og ledelsesteori, praktiske øvelser og drøfting og refleksjon over egne ledererfaringer og utfordringer, vil studentene oppnå en bedre avklaring av sin egen lederrolle og økt trygghet og styrke til å stå i rollen.

Et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet vil være utvikling av egen identitet i rollen som leder. I studiet legges det vekt på å bygge bro mellom teori og erfaringsbasert kunnskap. Vårt mål er at studentene skal videreutvikle sin kompetanse til å utvikle barnehagen til en lærende og omstillingsdyktig organisasjon. 

Studiet er praksisnært, det skal være lett for studentene å relatere det lærer til egen arbeidshverdag