Skien kommunale barnehager

"Dagens Barnehage for Framtidens Folk"

Stiftelsen IMTEC leverer lederutvikling for ledere og assisterende ledere i de kommunale barnehagene.

Lederutviklingsprogrammet skal styrke ledernes praktiske lederkompetanse, og gi lederne differensierte og felles verktøy.

Programmet skal operasjonaliserer intensjonene i Kunnskapsdepartementets strategi for Barnehagebasert kompetanseutvikling. (Kompetanse for framtidens barnehage, Strategi 2018-2022)

Programmet skal:

Styrker barnehagen som lærende organisasjon (Rammeplanen 2017) og bygger profesjonelle læringsfellesskap på eiernivå, styrernivå og på den enkelte avdeling i organisasjonene.

  1. Gjør den enkelte leder bevisst egen kommunikasjon, og utøvelse av egen lederrolle.
  2. Styrker lederen i å gi den enkelte barnehageansatt ferdigheter i – og kunnskap om-  å samarbeide i Profesjonelle Lærende Fellesskap

 

Programmet går over 1 1/2 år og består av 7 samlingsdager og hver barnehage har en veiledning per semester.