PILU OPPVEKST

PILU OPPVEKST et unikt lederprogram som har som hensikt at alle skal utvikle sin personlige og faglige kompetanser i lederrollen. Du oppnår dette gjennom å arbeide sammen med andre i fem samlinger á tre dager. På samlingene vektlegger vi veksling mellom foredrag, refleksjon og praktiske øvelser. Du kan delta som enkeltperson eller sammen med ledergruppen din. 

PILU OPPVEKST gir deg tilgang til direkte dialog og sparring med forskerne om egen lederpraksis og om kommunens/ barnehagens/skolens utfordringer og satsinger. Du arbeider praktisk og kreativt for å oppnå dyp læring og ny forståelse av egen praksis. 

Pris og økonomisk tilskudd fra OU-fondet i KS: Når du søker og får innvilget OU-midler, vil din egenandel kun være på kr. 20 000 for 5 samlinger, inkl. kost og losji. Utgiftene fordeles over 3 budsjettår. Reiseutgifter dekkes av den enkelte. 

Se program og informasjon her.