Nettverk Nordmøre

Sammen skaper vi fremtiden. 8 kommuner på Nordmøre samarbeider gjennom Nettverk Nordmøre, om å videreutvikle og forbedre oppvekstsektoren. Gjennom prosesser med partsamarbeid og samskaping har vi prøvd å skape involvering, eierskap og kompetansemobilisering for de endringene som er nødvendige, dersom barna våre skal utvikle ny kompetanse som er nyttig for framtida. Arbeidet på Nordmøre må ses i sammenheng med at vi har fått en nasjonalt ny rammeplan for barnehagene og at ny læreplan for grunnskolen er under utarbeiding.Nettverket har startet opp et toåring lederutviklingsprogram for skoleledere. Her deltar hele skolens ledelse.

Programmet ledes av IMTEC, som tilbyr en god kombinasjon av teori og praktisk ledertrening. I tillegg er det enkelte kommuner, som Sunndal, som kjører egne lederutviklingsprogram.


Masteroppgave i kunnskapsledelse av Christina Adelhardt fra 2020: "Sammen skapes fremtiden på Nordmøre. Hvordan opplever oppvekstlederne i Nettverk Nordmøre at de har bygget kapasitet til å lede utviklingen av fremtidens oppvekstsektor?"

Les mer her