LED Son

Ledergruppa ved Son skole videreutvikler seg som ledere og ledergruppe gjennom LED SKOLE. 


Ledergruppen ved Son skole jobber sammen for å videreutvikle seg som lærende profesjonsfellesskap. Det innebærer at den enkelte leder mer bevisst på egen kommunikasjon, egen lederrolle og utøvelse av ledelse samtidig som ledergruppen fremstår enhetlig, forutsigbar og samlet med tydelige forventninger til personalet og enkeltansatte. Arbeidet innebærer ferdighetstrening og omfatter blant annet arbeid med metoder som har overføringsverdi til læringsprosesser i egen personalgruppe.