LED Drammen

Samarbeid mellom Drammen kommune og Stiftelsen IMTEC om LED SKOLE - lederutviklingsprogram for skoleledere i Drammen.


Mål for programmet

Å utvikle kapasitet for pedagogisk ledelse gjennom utvikling av egen lederrolle og utvikling av lederteamet som profesjonelt læringsfellesskap.

  • - Verdiene i det pedagogiske lederskapet skal være forankret i overordnet del av læreplanen.
  • - Overordnet del av læreplanen blir en rød tråd i programmet med fokus på hvilke ferdigheter vi trenger for å lede kvalitetsutvikling i skolen.

I mai-juni 2020 ble det gjennomført oppstartsamtaler med ledergruppene ved hver enkelt virksomhet, der ledergruppen og Ragnhild ble enige om tema og fokus for den enkelte ledergruppe. Hver ledergruppe hadde mellom 8-12 timer veiledning til rådighet i løpet av programmet. Noen ledergrupper valgte lederseminar med fokus på kommunikasjon og teamutvikling. Andre ledergrupper valgte kulturanalyse og strategier for hvordan ledere kan påvirke organisasjonskulturen. Noen ledergrupper hadde møtepunkt underveis med prosesser i tilknytning til innholdet i fagsamlingene.

Målet for arbeidet i den enkelte ledergruppe har vært å styrke kapasitet til å drive organisasjonsutvikling ved egen virksomhet, ferdighetstrening i forhold til den enkeltes lederskap og i forhold til å utvikle kapasitet for pedagogisk ledelse i ledergruppen.

Programmet bestod av 6 fagsamlinger:

  • Utvikling av rektorgruppen som strategisk lederforum (03.09.20)
  • Profesjonelle læringsfellesskap og skolelederen som kulturell arkitekt (24.09.20)
  • Konflikter (kommunikasjon for læring) (04.02.21)
  • Pedagogisk lederskap - utvikling av egen lederrolle (23.09.21)
  • Skoler som lærer kollektivt (04.11.21)
  • Begeistrende lederskap (03.02.22)