Lederutvikling for hele oppveksstektoren i Lindesnes…

I forbindelse med at de tre kommuner Mandal, Lindesnes og Marnadal har blitt en kommune, ønsket kommuneledelsen å etablere helhet og sammenheng i oppvekstsektoren. En oppvekstsektor med felles organisasjons- og ledelseskultur der læringsfellesskap og grunnlag for samhandling på tvers i hele sektoren står sentralt. 

Målgruppen for programmet er:

  • Styrere og ledergrupper i barnehage
  • Rektor og ledergrupper i skolene
  • SFO leder
  • Ledere og ledergrupper i støttefunksjoner - PPT og Helse
  • Tillitsvalgte

Programmet skal styrke og bygge en organisasjonskultur for tverrfaglig samarbeid og samhandling innen sektoren, for å sørge for en helhet i tjenestetilbudet..

Gjennom programmet skal leder få kunnskap og ferdigheter som behøves for å lede pedagogenes og andre ansattes utvikling og læring ved å utvikle lærende organisasjoner. 

Programmet skal styrke profesjonsfellesskapet i ledergruppene ved den enkelte virksomhet og etablere ledergruppen som utviklingsarenaer. 

Ledere skal få økt rolleklarhet, trygghet og gjennomføringskraft og gjøre den enkelte leder mer bevisst på egen kommunikasjon, egen lederrolle og utøvelse av denne. 

Programmet skal styrke det profesjonelle fellesskapet i nettverket av virksomheter i kommunen.