Nasjonal styrerutdanning

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr OsloMet-storbyuniversitetet lederopplæring for styrere og assisterende styrere i barnehager. OsloMet tilbyr dette studiet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Stiftelsen IMTEC.

Vil du bli en bedre leder?

I dette studiet skal du som styrer tilegne deg kritisk innsikt i egen lederrolle og praksis, samt kompetanse til å utvikle barnehagen. I vår utdanningsprofil legger vi vekt på generell forskning og teori om organisasjon og ledelse, samt det spesielle ved å være leder i barnehage. Etter gjennomført opplæring skal skal studentene ha utviklet seg som ledere til å bli bedre yrkesutøvere av styrerrollen innenfor fagområdet utdanningsledelse. De skal tilegne seg kritisk innsikt i egen lederrolle og egen praksis, økt forståelse for barnehagens formål og samfunnsmandat og de skal ha styrket sin kompetanse og sine ferdigheter når der gjelder barnehagens rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.

Studiet tilbys av OsloMet-storbyuniversitetet i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Stiftelsen IMTEC. Målgruppen er styrere eller assisterende styrere i barnehagen. Studiet går over 3 semestere med samlinger á 2 dager. Utdanningen gir 30 studiepoeng og kan inngå som del i et masterstudium. Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Les mer om styrerutdanningen på nettsiden til OsloMet.