Nasjonal styrerutdanning

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr konsortiet LØST lederopplæring for styrere og assisterende styrere i barnehager. Studiet tilbys av Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, Karlstads universitet og Stiftelsen IMTEC.

I dette studiet skal du som styrer tilegne deg kritisk innsikt i egen lederrolle og praksis, samt kompetanse til å utvikle barnehagen. I vår utdanningsprofil legger vi vekt på generell forskning og teori om organisasjon og ledelse, samt det spesielle ved å være leder i barnehage.

Søknadsfrist 1. mars 2018


Studiet tilbys av Høgskolen i Oslo og Akershus  i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, Karlstads universitet og Stiftelsen IMTEC, og kan inngå som del i et masterstudium. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Vil du bli en bedre leder?

I dette studiet skal du som styrer tilegne deg kritisk innsikt i egen lederrolle og praksis, samt  kompetanse til å utvikle barnehagen. I vår utdanningsprofil legger vi vekt på generell forskning og teori om organisasjon og ledelse, samt det spesielle ved å være leder i barnehage.

Etter gjennomført opplæring skal skal studentene ha utviklet seg som ledere til å bli bedre yrkesutøvere av styrerrollen innenfor fagområdet utdanningsledelse. De skal tilegne seg kritisk innsikt i egen lederrolle og egen praksis, økt forståelse for barnehagens formål og samfunnsmandat og de skal ha styrket sin kompetanse og sine ferdigheter når der gjelder barnehagens rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.

Målgruppen er styrere eller assisterende styrere i barnehagen. Studiet går over 3 semestere med samlinger á 2 – 3 dager.

Søknadsfrist 1. mars 2018

Les mer om styrerutdanningen på hjemmesiden til Høgskolen i Oslo og Akershus