Coaching/veiledning for ledere i skoler eller barnehager

Coaching/veiledning

Stiftelsen IMTEC arbeider med ledelses- og organisasjonsutvikling i oppvekstsektoren. Vi vet at det å være rektor eller styrer er en rolle med mange krav og forventinger som skal fylles. Mange baller i luften og begrenset tid og ressurser til disposisjon, kan til tider oppleves som overveldende og svekke motet til selv den beste. Arbeidet med å realisere nye fagplaner i skolene og rammeplan i barnehagene i godt utviklede profesjonelle læringsfelleskap kan for mange bidra til en slik opplevelse.


Kjenner du deg igjen og kunne tenke deg en samtalepartner som kan hjelpe deg å sortere tanker og oppgaver, slik at du kan bli mer effektiv og målrettet? Kanskje en coach eller veileder med pedagogisk bakgrunn, som snakker og forstår samme fagspråk som deg? 

Vi tilbyr coaching eller veiledning i en til en samtaler til ledere i oppvekstsektoren som et lavterkseltilbud, som kan komme raskt i gang. Og det beste av alt: Med ekstern finansiering fra KS’ organisasjonsutviklingsfond, kan du få dette kostnadsfritt! Dersom det er ønskelig, kan vi også tilby gruppeveiledning av ledergrupper i skoler og barnehager.

Vår erfaring gjennom flere år i den Nasjonale Rektor- og Styrerutdanningen, og våre oppdrag ute i skoler og barnehager, har vist at coaching og mentoring er vellykkede måter å drive profesjonell læring på. Ledere trenger kunnskap, ferdigheter og disposisjoner til å forsterke andre mennesker motivasjon, engasjement og kapasitet. Ledere må ha kunnskap om kommunikasjon og hvordan de kan strukturere arenaer og skape innhold for å bygge velfungerende læringsfellesskap.

Coaching er en strukturert og systematisk prosess, som handler om å finne og utvikle potensial og ressurser, og som kan bidra til at ledere får økt selvinnsikt og selvbevissthet. Noe som igjen gir motivasjon og trygghet til å stadig å utvikle sin egen lederpraksis. Vi kan hjelpe med personlige og
faglige utfordringer i lederhverdagen, og vi kan bidra med teknikker for å finne overskudd, ro og balanse.

Kostnad og finansiering:

Timepris, inkl. for- og etterarbeid:    2.250 kroner (eks.moms)

KS’ OU-fond dekker, etter søknad, kostnader til honorar og reisekostnader for coaching/veiledning av rektorer og kommunale styrere for inntil 8 timer.
 

Vibeke Mostad – seniorrådgiver

Epost: vibeke@imtec.no - Mob: 415 45 730

Vibeke har 12 års erfaring som lektor i lærer- og førskolelærrutdanningen, både i Agder og Telemark. Hun har 20 års erfaring som foreleser, veileder og sensor ved coachingstudier ved høgskolen i innlandet og i Vestfold.  Hun har de siste 8 årene vært prosessleder for læringsgrupper og mentor for enkeltstudenter ved og rektor- og styrerutdanningen ved OsloMet. Gjennom sine 13 år i IMTEC har hun vært veileder og coach for grupper av eiere, ledere, lærere og pedagoger på alle trinn i utdanningssystemet, inkludert SFO.

Ragnhild Skodje – seniorrådgiver        

Epost: ragnhild@imtec.no - Mob: 979 81 510


Ragnhild har master i ledelse fra BI, mastergradsprogram i skoleledelse fra UIO, allmennlærerutdanning og faglærerutdanning i drama/teater og musikk fra NTNU. Hun har erfaring fra ulike roller i kommunesektoren: Rektor, assisterende rektor, inspektør, avdelingsleder, lærer, konsulent og kommunalsjef. Hun har coaching-utdanning fra Nocna og er sertifisert i JTI (Jungiansk typologi)/ MBTI.

Vigdis Nordahl Hansen – seniorrådgiver

Epost: vigdis@imtec.no - Mob: 911 00 026

Vigdis har hovedfag i pedagogikk fra UiO, BA i psykologi fra USA, førskolelærerutdanning fra HiS samt tilleggsutdannelse innen Human Resource Management fra BI. Hun har 10 år som selvstendig konsulent, har vært konsulent i HR Norge, HR sjef i databransjen og styrer – og førskolelærer i Oslo kommune. I IMTEC har hun siste 7 årene vært prosessleder for læringsgrupper og mentor for enkeltstudenter ved og rektor- og styrerutdanningen ved OsloMet og jobbet som veileder for grupper av eiere, ledere, lærere og pedagoger på alle trinn oppvekstsektoren.

Erling Lien Barlindhaug – direktør

Epost: erling@imtec.no - Mob: 907 08 984

Erling er utdannet allmennlærer og har flere års erfaring som øvingslærer i lærerutdanningen da han underviste i grunnskolen. Han har en mastergrad i utdanningsledelse og over 15 års ledererfaring som rektor og kommunalsjef for skole og barnehage. Han har, som avdelingsdirektør for utdanning i KS, fulgt arbeidet med utviklingen av nye læreplaner i skolen og rammeplanen for barnehage tett, og har derfor svært god innsikt i prosesser, bakgrunn og intensjonene for planene.
 

Ta kontakt med en av oss, så tar vi gjerne en 
uforpliktende prat om hva vi kan bidra med. 
 

Required
Required