Opplæring og Studier


Den nasjonale rektorutdanningen er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr denne i samarbeid med Høgskolen i Hedmark (HH), Karlstads universitet (KaU) og Stiftelsen IMTEC.

IMTEC har gjennom mange år drevet med opplæring av utviklingsveiledere i ulike former. Programmene i denne perioden har variert og har vært rettet mot ulike mål og målgrupper. Et hovedprinsipp for alle opplæringene har vært at de kan tilpasses lokale behov og ønsker. Ingen programmer har derfor vært helt like, men har variert i både innhold og omfang.

Stiftelsen IMTEC arbeider med ledelses- og organisasjonsutvikling i oppvekstsektoren. Vi vet at det å være rektor eller styrer er en rolle med mange krav og forventinger som skal fylles.