Entusiasme for endring i barnehagen

Vibeke Mostad, Tore Skandsen, Jarl Inge Wærness og Yngve Lindvig

Barnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til skolen, og stadig flere barn under to år har plass i barnehagen. Barnehagen har formelt blitt en del av Kunnskapsdepartementet og dermed en del av et helhetlig utdanningsløp. Dette stiller nye krav til barnehagen som organisasjon.

Denne boken tar sikte på å hjelpe barnehagene til å delta aktivt i de pågående endringsprosessene, slik at personalet kan være delaktige i endringene. Den kan leses i sin helhet, eller brukes som oppslagsverk. Rådene og eksemplene som benyttes kommer delvis fra relevant forskning, men mye er også basert på erfaringer fra utviklingsarbeid i barnehager.

Styrere og andre som er i gang med eller som har lyst til å bidra i endringsarbeid og utviklingsarbeid i barnehagen vil ha stor nytte av denne boken. Den er også aktuell som pensumlitteratur i ulike utdanninger som fokuserer på barnehageledelse, for eksempel styrerutdanningen.

Forlag: Gyldendal Akademisk

Utgivelsesår: 2021

ISBN: 9788205425576


Entusiasme for endring i barnehagen