Publikasjoner

 

Bøker og artikler

Vi er stolte av å ha kolleger som bidrar til utvikling og formidling av kunnskap. Her ser du noen av bøkene de har utgitt eller oversatt. Disse kan kjøpes ved å søke på forfatter og/eller ISBN-nummer. 


Tverrfaglig samhandling

Tverrfaglig samhandling

Vi bistår kommuner i implementeringen av reformene i oppvekstsektoren, både barnevernsreform og kompetanseløftet.
Dybdelæring

Dybdelæring

Dybdelæring tar for seg et fornyet læringsbegrep og en filosofi om en omfattende systemendring i skole- og utdanningssystem. Boken er skrevet av…
Elevsentrert skoleledelse

Elevsentrert skoleledelse

Elevsentrert skoleledelse gir et etterspurt og tankevekkende innspill til skoleledere som gjerne vil gjøre det de tror på, om til handling. Den…
Entusiasme for endring

Entusiasme for endring

Dette er en håndbok for skoleledere og andre som allerede er i gang med, eller som har lyst til å bidra i endringsprosesser og utviklingsarbeid i…
Partssamarbeid

Partssamarbeid

I praktisk utviklingsarbeid finnes det flere veier å gå. Her drøftes noen måter å arbeide med utvikling og omstilling på, illustrert med eksempler og…