Publikasjoner

 

Bøker og artikler

Vi er stolte av å ha kolleger som bidrar til utvikling og formidling av kunnskap. Her ser du noen av bøkene de har utgitt eller oversatt. Disse kan kjøpes ved å søke på forfatter og/eller ISBN-nummer. 


Tverrfaglig samhandling
Vi bistår kommuner i implementeringen av reformene i oppvekstsektoren, både barnevernsreform og kompetanseløftet.
Dybdelæring
Dybdelæring tar for seg et fornyet læringsbegrep og en filosofi om en omfattende systemendring i skole- og utdanningssystem. Boken er skrevet av Michael Fullan, Joanne Quinn og Joanne McEachen.
Elevsentrert skoleledelse
Elevsentrert skoleledelse gir et etterspurt og tankevekkende innspill til skoleledere som gjerne vil gjøre det de tror på, om til handling. Den oppsummerer forskning på skoleledelse med betydning for elevenes læringsutbytte på en oversiktlig og lett forståelig måte. Boken er skrevet av Viviane Robinson.
Entusiasme for endring
Dette er en håndbok for skoleledere og andre som allerede er i gang med, eller som har lyst til å bidra i endringsprosesser og utviklingsarbeid i skolen. Boken er skrevet av Tore Skandsen, Jarl Inge Wærness og Yngve Lindvig.
Entusiasme for endring i barnehagen
Boken tar sikte på å hjelpe barnehagene til å delta aktivt i de pågående endringsprosessene, slik at personalet kan være delaktige i endringene. Boken er skrevet av Vibeke Mostad, Tore Skandsen, Jarl Inge Wærness og Yngve Lindvig.
Partssamarbeid
I praktisk utviklingsarbeid finnes det flere veier å gå. Her drøftes noen måter å arbeide med utvikling og omstilling på, illustrert med eksempler og øvelser. Målet er å vise hvordan man stimulerer til kreativitet, mobiliserer til innsats og involverer ansatte og innbyggere. Boken er skrevet av Knut Stranden.