Styret

Stiftelsen IMTEC har et eget styre som har ansvaret for at stiftelsen forvaltes på en god måte. Styret i IMTEC består av seks styremedlemmer og ansattrepresentanter.


Jørn Skovsgaard - Styreleder

Jørn Skovsgaard - Styreleder

Jørn Skovsgaard var i en årrekke ansatt i det danske Undervisningsministeriet som seniorrådgiver. Han var styreleder for OECDS satsning Education 2030. Jørn er i dag direktør og daglig leder av Counter Current Consult.
Sigrun K. Ertesvåg - Styremedlem

Sigrun K. Ertesvåg - Styremedlem

Sigrun K. Ertesvåg er professor i pedagogisk psykologi  og FoU-leder ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforsking ved Universitetet i Stavanger professor II ved Institutt for pedagogikk ved Høgskulen i Volda. Hennes forskingsområde er implementering av endringsprosesser og organisasjonsutvikling  i barnehage og skole.
Geir Grimstad - Styremedlem

Geir Grimstad - Styremedlem

Geir Grimstad har i sin yrkeskarriere vært lærer, rektor, skolesjef, kommunalsjef, rådgiver i KS. Han var rådmann i Nesodden kommune i 9 år før han ble pensjonist.
Nina Sandberg - Styremedlem

Nina Sandberg - Styremedlem

Nina Sandberg er generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet. Nina Sandberg er utdannet cand.polit fra Universitetet i Oslo. Hun har flere års erfaring som forsker i NIFU (Nordisk institutt for studier av forskning innovasjon og utdanning) med hovedansvar for grunnutdanning og høyere utdanning. I perioden 2011–2017 var hun ordfører i Nesodden kommune. Fra 2017 har hun vært Stortingsrepresentant.
Peter Ulholm - Styremedlem

Peter Ulholm - Styremedlem

Peter Ulholm er direktør for LearnLab Danmark. Han har i hele sin profesjonelle karriere jobbet med skoleutvikling og utdanningsendringer. I LeanLab jobber han med hvordan teknologi kan benyttes i utdanning basert på pedagogikk og læringsforskning. Peter Ulholm er medlem av GNE (group of national experts on school ressources) i OECD.
Anne Berit Emstad - Styremedlem

Anne Berit Emstad - Styremedlem

Anne Berit Emstad er professor i skoleledelse og innovasjonsleder ved institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun har gjennomført forskningsprosjekter knyttet skoleledelse, kulturskoler, skolevurdering, nyutdannede lærere og lærerutdanning. Hun deltar i både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og forskningsnettverk. Foto: Skolelederen