IMTECs styre

Geir Grimstad - Styremedlem

Geir Grimstad - Styremedlem

Pensjonist, Yrkeskarriere som lærer, rektor, skolesjef, kommunalsjef, rådgiver i KS og 9 år som rådmann i Nesodden kommune

Mette Liljenberg - Styremedlem

Mette Liljenberg - Styremedlem

Is a Senior Lecturer and Deputy Head of the National School Leadership Training Program at the University of Gothenburg, Sweden.
Her research interests are in the area of school improvement, school organisation and school leadership.
She has a special interest in distributed leadership and continuous professional development through action research.

Sigrun K. Ertesvåg - Styremedlem

Sigrun K. Ertesvåg - Styremedlem

Professor i pedagogisk psykologi  og FoU-leiar ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforsking, Universitetet i Stavanger og Professor II, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda. Forskingsområde er implementering av endringsprosessar og organisasjonsutvikling  i barnehage og skule.

Vigdis Nordahl - Stabens representant

Vigdis Nordahl - Stabens representant

Vigdis er Cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra UIO, BA i psykologi fra USA, førskolelærerutdanning fra HiS samt tilleggsutdannelse innen Human Resource Management fra BI. Har jobbet som førskolelærer og styrer i Oslo kommune, som HR-sjef i databransjen og som seniorkonsulent i HR Norge. Har de siste 10 årene jobbet som selvstendig konsulent. Hovedområde er lederutvikling, coaching og bistand til bedrifter som ønsker å jobbe strategisk med kompetanseutvikling, både i privat og offentlig sektor.

Ragnhild Skodje - Vara for stabens representant

Ragnhild Skodje - Vara for stabens representant

Master i ledelse (Master of Management) fra BI og skoleledelse fra UIO. Skrev hovedoppgave om samtaleteknikker, coaching og målrettet veiledning. Sertifisert Businesscoach og helsecoach fra Nocna. Allmennlærerutdanning med fordypning i norsk, drama/teater og musikk. Bred og variert erfaring fra ulike roller; lærer i grunnskole og videregående skole, pedagogisk konsulent og rekrutteringskonsulent. Har arbeidet med skoleledelse i 17 år hvor av syv år som rektor. Siste året har hun arbeidet som kommunalsjef for kultur og byutvikling med stor vekt på forberedelser til kommunesammenslåing. Har erfaring med leder- og organisasjonsutvikling som konsulent.