IMTECs stab

Våre konsulenter er involvert i endringsarbeid i offentlig sektor, vi er deltakere og bidragsytere på nasjonale og internasjonale konferanser, og deltar i prosjekter i hele utdanningsløpet.


Vårt internasjonale engasjement gjør at vi gjennom mange år har samarbeidet med skoleforskere av verdensklasse fra flere kontinenter. Det betyr at de faglige ressurser vi kan trekke på, strekker seg langt ut over den faste fagstaben i IMTEC.

 

Erling Lien Barlindhaug - Direktør

Erling Lien Barlindhaug - Direktør

Utdannet som grunnskolelærer med blant annet Master i utdanningsledelse og videreutdanning i Cyberdemokrati og nettverksøkonomi som tilleggsutdannelse. Har arbeidet som lærer og øvingslærer i 9 år i grunnskolen, rektor i barneskolen og kommunalsjef med ansvar for kultur, skole og barnehage i tre ulike kommuner i Buskerud. Har også ledet et regionalt skole- og barnehageutviklingsprogram i Kongsbergregionen og kom til Stiftelsen IMTEC høsten 2019 fra stillingen som avdelingsdirektør for kultur- og utdanningsavdelingen i interessepolitisk område i KS.

Hovedoppgaver i IMTEC er, i tillegg til administrative ledelsesoppgaver, skole- og barnehageutvikling, lederutvikling i oppvekstsektoren, vurdering og kvalitetsutvikling.

Telefon: + 47 907 08 984
Mail: erling@imtec.no

Tore Skandsen - Seniorrådgiver

Tore Skandsen - Seniorrådgiver

Utdannet som lærer med en rekke tilleggsutdannelser, blant annet MPA (Master of Public Management). Har arbeidet som lærer i 9 år i diverse skoleslag, i 4 år som 1. konsulent på Statens Utdanningskontor i Hedmark og 1 1/2 år ved Høgskolen i Hedmark som leder for eksternfinansiert virksomhet. Har vært tilknyttet IMTEC siden 1999. Hovedoppgaver i IMTEC er, i tillegg til administrative ledelsesoppgaver, skoleutvikling, vurdering, kvalitetsutvikling og markedsføring.

Telefon: + 47 970 27 262
Mail: tore@imtec.no

Tone Guldahl - Seniorradgiver

Tone Guldahl - Seniorradgiver

Realfagslektor fra NLH med videreutdanning i medier og kommunikasjon (UiO), markedsføring, personal- og organisasjonsutvikling (BI). Dr.scient.grad i pedagogikk med vekt på ledelse, kommunikasjon og samarbeid. Master practitioner i NLP. Har arbeidet som førsteamanuensis i pedagogikk, lærer og leder i videregående skole og som pedagogisk veileder i grunnskolen. Hovedoppgaver i IMTEC er arbeid med skoleutvikling og tilpasset opplæring med blant annet porteføljemetodikk, læringsstrategier, læringsstiler, metalæring og vurdering.

Telefon: + 47 416 70 843
Mail: tone@imtec.no

Vibeke Mostad - Seniorrådgiver

Vibeke Mostad - Seniorrådgiver

Høgskolelektor med hovedfag i kunstfag. Foreleser og sensor ved studier kommunikasjon, kompetanseutvikling og ledelse. Konsulent ved utforming av oppgaver og avhandlinger til eksamen på høyere nivå. Tidligere praksis fra lærerutdanning, aksjonsforskning og utviklingsarbeid i barnehager, SFO og skoler. Studier av renessansekunst i Toscana og barns kunst ved Pompidou-senteret i Paris. Arbeider i IMTEC med kompetanseløftet i barnehager, SFO og skoler.

Telefon: + 47 415 45 730
Mail: vibeke@imtec.no

Vigdis Nordahl Hansen - Seniorrådgiver

Vigdis Nordahl Hansen - Seniorrådgiver

Vigdis er Cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra UIO, BA i psykologi fra USA, førskolelærerutdanning fra HiS samt tilleggsutdannelse innen Human Resource Management fra BI. Har jobbet som førskolelærer og styrer i Oslo kommune, som HR-sjef i databransjen og som seniorkonsulent i HR Norge. Har de siste 10 årene jobbet som selvstendig konsulent. Hovedområde er lederutvikling, coaching og bistand til bedrifter som ønsker å jobbe strategisk med kompetanseutvikling, både i privat og offentlig sektor.

Telefon: + 47 911 000 26.
Mail: vigdis@imtec.no

Frantz Terje Gregersen - Seniorradgiver

Frantz Terje Gregersen - Seniorradgiver

Frantz har bakgrunn som universitetslektor ved NTNUs lektorutdanning. Han har hovedfag i pedagogikk med skoleutvikling som fokusområde. Frantz har en bred bakgrunn fra norsk og dansk skole- og utdanningssystem på alle nivåer. Han har tidligere vært prosjektleder i NAV. Frantz har erfaring fra norsk toppidrett som utøver og trener. Hans hovedoppgavev i IMTEC vil være rektorutdanningen.

Telefon: + 47 414 79 302
Mail: frantz.gregersen@imtec.no

Ragnhild Skodje - Seniorrådgiver

Ragnhild Skodje - Seniorrådgiver

Master i ledelse (Master of Management) fra BI og skoleledelse fra UIO. Skrev hovedoppgave om samtaleteknikker, coaching og målrettet veiledning. Sertifisert Businesscoach og helsecoach fra Nocna. Allmennlærerutdanning med fordypning i norsk, drama/teater og musikk. Bred og variert erfaring fra ulike roller; lærer i grunnskole og videregående skole, pedagogisk konsulent og rekrutteringskonsulent. Har arbeidet med skoleledelse i 17 år hvor av syv år som rektor. Siste året har hun arbeidet som kommunalsjef for kultur og byutvikling med stor vekt på forberedelser til kommunesammenslåing. Har erfaring med leder- og organisasjonsutvikling som konsulent.

Epost: ragnhild@imtec.no

 

 

 

Oppgaver i IMTEC vil være:
Lederutvikling av ledere og ledergrupper, LED skole/ LED kultur og Coaching. Teamutvikling og skoleutvikling, studieturer og konferanser, nasjonal og internasjonal kvalitetsutvikling i utdanningssektoren.

Telefon: + 47 9798 1510
Mail: ragnhild@imtec.org