Et tilbakeblikk på IMTECs historie

 

Det som i dag er Stiftelsen IMTEC startet som et ledertreningsprosjekt i OECD på 1970-tallet. Utgangspunktet var lederutvikling i skolesektoren. Derav navnet IMTEC – International Management Training towards Educational Change. 

Per Dalin ledet IMTEC i OECD-perioden i Paris. Han tok med seg navnet og ideene til Norge i 1977 og etablerte IMTEC som en norsk stiftelse. Målet med stiftelsen var blant annet

• Å arbeide internasjonalt med skoleutvikling gjennom å etablere/delta i nettverk mellom institusjoner, prosjePer Dalin.jpgkter og enkeltpersoner.
• Å bidra til kunnskapsutviklingen innen fagfeltet gjennom konferanser, publikasjoner, evalueringer og forskning.
• Å bidra til skoleutvikling i Norge.

For troverdigheten i dette arbeidet ble to forhold viktige. For det første å være uavhengig. IMTEC skulle ikke etableres som del av noen annen virksomhet, eller finansieres av noen bestemte – arbeidet skulle finansieres fra prosjekt til prosjekt. For det andre skulle IMTEC ha en non profit-profil. Selv om IMTEC var privat, skulle profilen være ikke-kommersiell. Både nasjonalt og internasjonalt var samarbeidspartnerne hovedsakelig offentlige. Da ble non profit-profilen viktig.

IMTEC har endret karakter over tid. Fra å hovedsakelig arbeide internasjonalt til å hovedsakelig arbeide nasjonalt, fra bare å fokusere på skole og skoleutvikling til annen offentlig virksomhet, og fra en bred faglig profil som også omfattet forskning, til en noe smalere profil. I dag arbeider IMTEC nasjonalt med omstilling og utvikling i offentlig sektor (spesielt kommuner og fylkeskommuner). Vi gir faglig bistand til konkrete omstillings- og utviklingsprosjekter, vi gir opplæring, vi evaluerer og utreder, vi publiserer faringer og vi bygger nettverk.