Faglig profil

 

Stiftelsen IMTEC gir faglig bistand til utviklings- og omstillingsprosjekter. Vi evaluerer konkrete utviklingsprosjekter og virksomheter som driver omstilling og endringsarbeid. Vi bistår nettverk mellom institusjoner og virksomheter som ønsker faglig fellesskap rundt utviklingsarbeid. I tillegg driver vi lederstøtte, ledergruppeutvikling og lederutviklingsprogrammer. 

IMTEC arbeider prosessorientert med det mål å styrke den interne endringskapasiteten hos dem vi samarbeider med. Vi yter faglig assistanse gjennom veiledning, coaching, rådgivning, opplæring, evalueringer og utredninger. Som stiftelse ønsker IMTEC å bidra til den generelle kunnskapsutviklingen innenfor vårt fagfelt gjennom publikasjoner, nettverk og konferanser.

Målet for nettverksarbeidet kan være felles læring, ideutveksling og kritiske tilbakemeldinger på praksis. For å få til gode møter må det lages egnede arenaer som kan skapes lokalt, der man dyrker nærhet, egenart og felles behov. Det kan også være arenaer for internasjonale møter der man utnytter ulikheter og kontraster for å stimulere vekst og utvikling hos de som deltar.

Evalueringsoppgaver utføres på alle nivåer. På systemnivå handler det om kommunens overordnede ledelse. På organisasjonsnivå vil det handle om enkelte virksomheters tilrettelegging. Det utøvende nivå kan for eksempel være undervisningen i den enkelte skole. Vi opplever at evaluering krever systematisk tenkning, evne til å se sammenheng mellom tiltak og nivåer.Våre kunder kommer hovedsaklig fra offentlig sektor. IMTEC arbeider med forsøks- og utviklingsarbeid på alle nivåer i kommunesektoren; det vil si system-, organisasjons- og utøvende nivå.