ICSEI

Stiftelsen IMTEC deltar i International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI). ICSEI er et globalt fellesskap som samarbeider for økt kvalitet og rettferdighet i utdanning, relatert til utdannings- og skoleeffektivitet og forbedring.

ICSEIs formål er å påvirke kvaliteten på utdanning ved å tilby et inernasjonalt forum for forskere, beslutningstakere og praktikere. Deltakerne i ICSEI kommer sammen for å 

- engasjere seg kritisk med nye idéer

- fremme forskning

- utvikle kunnskap, retningslinjer og praksis

- involvere ledere i verdensklasse for å forbedre kvaliteten og likeverdigheten til utdanning for alle mennesker rundt om i verden

- utvikle idéer, kunnskap og forskning og formidle dette til allmennheten