Atlantic Rim Collaboratory (ARC)

The Atlantic Rim Collaboratory (ARC) er et offentlig/privat samarbeid, initiert av professor i pedagogikk, Andrew Hargreaves ved Boston College Professor of Education, i partnerskap med Yngve Lindvig, forsknings- og utviklingsleder  ved Conexus Norge, Tore Skandsen, direktør i Stiftelsen IMTEC, og Islands minister for utdanning og kultur, Illugi Gunnarsson. ARC har som mål å utforske og medvirke til likhet, fremragende dyktighet, inkludering, demokrati og  menneskerettigheter for alle elever.

Les mer på https://atrico.org/